Biblioteca – Institut Barraquer

INTRODUCCIÓ

Inaugurada el 1947, anomenada en honor a l'esposa del professor Ignasi Barraquer i mare del professor Joaquim Barraquer, la Biblioteca Josefa Moner de Barraquer sempre ha estat una part icònica de la institució.

Amb un fons que arriba als nou mil sis-cents llibres l'any 2015, la Biblioteca rep periòdicament al voltant d'un centenar de revistes oftalmològiques, i manté les seves fonts constantment actualitzades per als estudiants i col·laboradors.

INSTAL·LACIONS

La Biblioteca del nostre Centre està dividida en dues sales:

  • La sala superior està destinada a sala de lectura, amb capacitat per a 24 lectors. Conté les publicacions d'oftalmologia més recents, així com totes aquelles que, pel seu interès, han d'estar fàcilment accessibles. A més, consta de material oftalmològic en format multimèdia, així com una zona amb equips informàtics amb accés a Internet, consultes a bases de dades i preparació de treballs.
  • La sala inferior alberga les publicacions més antigues i les de consulta no tan freqüent, així com les revistes anteriors a 2005. D'aquestes, algunes es reben des del segle passat.

SERVEIS

La Biblioteca del Centre d'Oftalmologia Barraquer permet als estudiants i col·laboradors un espai lliure de distraccions en el qual poden consultar un ampli ventall de publicacions oftalmològiques. Totes les publicacions que es troben a la sala de lectura són de lliure accés, sempre respectant les normes per al bon funcionament de la sala en benefici de tots.

A més, s'ofereix un servei de préstec de llibres i publicacions. Aquest servei és de lliure ús per als oftalmòlegs col·laboradors, els metges residents, els assistents als Cursos de Màster de l'Institut Barraquer i el personal del Centre.

La recerca de publicacions està catalogada en un sistema informàtic, que consta també d'accés en línia a importants bases de dades com Medien, Embase, o la de l'IME (Índex Mèdic Espanyol).

La Biblioteca està plenament dotada d'una xarxa WiFi accessible des dels ordinadors portàtils propis i té un servei de fotocopiadora destinada a l'autoservei.

ACCÉS

La Biblioteca està disponible per als oftalmòlegs col·laboradors i els metges residents del Centre d'Oftalmologia Barraquer, els assistents als Cursos que organitza l'Institut Barraquer, els seus membres, els oftalmòlegs visitants, els metges observadors i el personal que treballa al Centre.

HORARI

La Biblioteca està oberta de 9.00 a 20.00 h de dilluns a divendres. A l'estiu el seu horari és de 10.00 a 15.00 h, també de dilluns a divendres.