Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

Llicenciat en Medicina per la Universitat Internacional de Catalunya (2015). Va realitzar l'especialització en oftalmologia en el Centre d'Oftalmologia Barraquer (2021). Actualment realitza el Fellowship en Cataracta i Cirurgia Refractiva en el Centre d'Oftalmologia Barraquer.

Activitat professional

  • Fellowship en Cataracta i Cirurgia Refractiva en el Centre d'Oftalmologia Barraquer.

Publicacions destacades

  • Telangiectasias aneurismáticas idiopáticas de la retina = Idiopathic aneurysmal retinal telangiectasias. A propósito de un caso. Revista Española de Patología Macular, Volumen VIII - Nº6. 2017.
  • Epiescleritis as an ocular manifestation in a patient with COVID-19. Acta Ophthalmologica 2020.
  • COVID-19 and Vascular Pathology: Branch Retinal Vein Occlussion Case Report. Acta scientific clinical case reports. 2021.

Newsletter