Màster en Patologia de la Còrnia i de la Superfície Ocular

Màster en Patologia de la Còrnia i de la Superfície Ocular

Presentació

El Programa Màster en Patologia de la Còrnia i de la Superfície Ocular, avalat amb crèdits ECTS adaptats al model de l'Espai Europeu d'Educació Superior, suposa una revisió comprensiva dels últims avenços en el diagnòstic i tractament del segment anterior del globus ocular. Consta de set assignatures dividides en una sèrie de Mòduls de dos tipus: Específics, en forma de Cursos Intensius, i Generals de desenvolupament a través de les classes teòriques mensuals. Així mateix, el programa inclou la realització d'un treball d'investigació i l'assistència a sessions quirúrgiques a través de les cúpules transparents (quiroscopis) dels amfiteatres del Centre d'Oftalmologia Barraquer, cobrint així el programa pràctic, que es pot ampliar en funció de la voluntat dels inscrits i de les circumstàncies de cadascú.

Objectius

Es tracta de donar una base formativa que permeti al facultatiu interessat, durant el transcurs del programa, adquirir coneixements teòrics a través de les classes i cursos programats, amb la participació de l'equip docent de l’lnstitut Universitari Barraquer i dels professors convidats, espanyols i estrangers, que provenen d'altres centres i universitats. Aquesta base s'ha de complementar amb la utilització de la biblioteca de la institució, per completar els punts del programa que no siguin abordats en les ponències programades.

Pla d'estudis

 • Patologia de la còrnia i superfície ocular d'origen degeneratiu, distròfic o disgenèsicAvenços en cirurgia refractivaTrasplantament de còrnia: aspectes generals i situacions especialsPatologia de la superfície ocular i còrnia d'origen inflamatori o immunitariContactologia clínica

  Diagnòstic i tractament de les infeccions del segment anterior

  Cirurgia d'urgència i reconstructiva del segment anterior

  Pràctiques de clínica oftalmològica i de cirurgia ocular.

  Treball de recerca

  Per superar el Màster i obtenir la corresponent titulació cal l'assistència a les activitats teòriques (85%), presentar un treball de recerca, en relació al Màster que es realitzi i superar l'examen final.

 

Avenços en cirurgia refractiva

Professorat

Prof. Joaquín Barraquer, Dr. Rafael I. Barraquer, Dra. Elena Barraquer, Dr. Juan P. Álvarez de T., Dr. Victor Charoenrook, Dra. Maria F. De la Paz, Dr. Ignacio García, Dra. Marinka Kargachin, Dr. Ralph Michael, Dr. Millan Pesic, Dr. Andrés Picó, Dr. José Lamarca, Dr. José Temprano, Dr. Josep Villanueva

Requeriments

Estar en possessió del títol de llicenciat en Medicina i Cirurgia (o del resguard d'haver-lo tramitat). Després de la revisió del currículum i altres mèrits que el candidat pugui al·legar, la Comissió de Docència de l'IUB determina l'admissió.

Els facultatius estrangers que desitgin efectuar pràctiques a clínica i quiròfan han de tenir convalidat a Espanya el seu títol de llicenciat en Medicina, estar col·legiats al Col·legi de Metges de la província de Barcelona i haver subscrit una pòlissa de responsabilitat civil.

Modalitat

Semipresencial

Crèdits

60 ECTS

Idioma docència

Español

Títol que s'obté

Un cop finalitzat, l'Institut Universitari Barraquer t’expedirà un certificat d'haver superat el Màster i podràs realitzar els tràmits pertinents per sol·licitar el títol a la Universitat Internacional de Catalunya.

Matrícula

Secretaria de l’Institut Barraquer

Calendari

D'octubre a juny

INSCRIPCIÓ

Testimoniatges