Màster en Patologia Retinovascular, Inflamacions i Tumors Intraoculars

Màster en Patologia Retinovascular, Inflamacions i Tumors Intraoculars

Presentació

El Programa Màster en Patologia Retinovascular, Inflamacions i Tumors Intraoculars, avalat amb crèdits ECTS adaptats al model de l'Espai Europeu d'Educació Superior, suposa una revisió comprensiva dels últims avenços en el diagnòstic i tractament del segment posterior del globus ocular. Consta de sis assignatures dividides en una sèrie de Mòduls de dos tipus: Específics, en forma de Cursos Intensius, i Generals de desenvolupament a través de les classes teòriques mensuals. El programa també inclou la realització d'un treball de recerca i l'assistència a sessions quirúrgiques a través de les cúpules transparents (quiroscopis) dels amfiteatres del Centre d'Oftalmologia Barraquer, cobrint així el programa pràctic, que es pot ampliar en funció de la voluntat de els inscrits i de les circumstancies de cadascun.

Per superar el Màster i obtenir la corresponent titulació cal l'assistència a les activitats teòriques (85%), presentar un treball de recerca, en relació al Màster que es realitzi i superar l'examen final. Un cop finalitzat, l'Institut Universitari Barraquer t’expedirà un certificat d'haver superat el Màster i podrà efectuar els tràmits pertinents per sol·licitar el títol a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Objectius

Es tracta de donar una base formativa que permeti al facultatiu interessat, durant el transcurs del programa, adquirir coneixements teòrics a través de les classes i cursos programats, amb la participació de l'equip docent de l’lnstitut Universitari Barraquer i dels professors convidats, espanyols i estrangers , que provenen d'altres centres i universitats. Aquesta base s'ha de complementar amb la utilització de la biblioteca de la institució, per completar els punts del programa que no siguin abordats en les ponències programades.

Pla d'estudis

 • Manifestacions oculars de les malalties sistèmiques i metabòliques que afecten la retina i la coroide
  • Diagnòstic i tractament actual dels tumors intraoculars
  • Actualització en patologia vascular del segment posterior
  • Casos clínics complexos
  • Inflamació i infecció intraocular. Conceptes actuals
  • Retinopatia diabètica

  Pràctiques de clínica oftalmològica i de cirurgia ocular

  Treball de recerca

  Per superar el Màster i obtenir la corresponent titulació cal l'assistència a les activitats teòriques (85%), presentar un treball de recerca, en relació al Màster que es realitzi i superar l'examen final.

Professorat

Prof. Joaquín Barraquer, Dr. Rafael I. Barraquer, Dr. Santiago Abengoechea, Dra. Mª Jose Capella, Dr. Javier Elizalde, Dr. Jose Lamarca, Dr. Santos Muiños, Dr. Jeroni Nadal, Dra. Sonica Viver.

Requeriments

Cal estar en possessió del títol de llicenciat en Medicina i Cirurgia (o del resguard d'haver-lo tramitat). Després de la revisió del currículum i altres mèrits que el candidat pugui al·legar, la Comissió de Docència de l'IUB determina l'admissió.

Els facultatius estrangers que desitgin efectuar pràctiques a clínica i quiròfan han de tenir convalidat a Espanya el seu títol de llicenciat en Medicina, estar col·legiats al Col·legi de Metges de la província de Barcelona i haver subscrit una pòlissa de responsabilitat civil.

Modalitat

Semipresencial

Crèdits

60 ECTS

Idioma docència

Espanyol

Títol que s'obté

Un cop finalitzat, l'Institut Universitari Barraquer t’expedirà un certificat d'haver superat el Màster i podràs realitzar els tràmits pertinents per sol·licitar el títol a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Matrícula

Abans del 30 de setembre de 2015 a la Secretaria de l'Institut Barraquer

Calendari

D'octubre a juny

INSCRIPCIÓ

Testimoniatges