Atenció local

La Fundació Barraquer no solament arriba a les zones desfavorides del món, sinó que a través de la seva obra social i un conveni amb el Centre d'Oftalmologia Barraquer facilita a persones amb recursos econòmics limitats i residents a Espanya, ajuda assistencial oftalmològica.

Entenem que ajudant a una persona amb el seu problema de salut ocular, indirectament estem canviant i generant benestar a tot el seu entorn, amb l'objectiu de generar salut, vida, esperança i il•lusió.

 

Testimoniatges