Introducció

Introducció CEIC

El Centre d'Oftalmologia Barraquer és una institució amb un marcat caràcter investigador, camp en el qual també destaquen els assajos clínics. Des de la creació de la Clínica Barraquer fins a la data, el nombre de propostes d'execució de protocols d'assaigs clínics ha anat sempre en augment.

El Comitè Ètic d'Investigació Clínica, CEIC, del Centre d'Oftalmologia Barraquer va ser creat el 1993 per donar compliment a la Llei 25/1990 del 20 de desembre, del medicament, que estableix la necessitat que tots els projectes d'assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris siguin aprovats prèviament per un Comitè Ètic d'Investigació Clínica, el qual haurà de ser acreditat per l'autoritat competent, que en el cas de Catalunya és Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

FUNCIONS

Les funcions del CEIC del Centre d'Oftalmologia Barraquer són les següents:

 • Recepció, resposta i registre de tota la documentació necessària per a l'avaluació d'Assaigs clínics, EPA i altres tipus de projectes d'investigació, així com les esmenes dels estudis en curs.
 • Preparació i enviament de convocatòries i actes de reunions del CEIC.
 • Notificació als investigadors i promotors de la resolució del CEIC, juntament amb l'informe corresponent del Comitè.
 • Recepció i registre en el procés d'avaluació de les notificacions relacionades amb estudis en curs (informes anuals i finals, AE, desviacions de protocol, etc.).
 • Tramitació de la conformitat del Centre per a Assaigs clínics, EPA i altres tipus de projectes d'investigació.
 • Gestió de l'arxiu i la base de dades de la documentació dels Assaigs Clínics i EPA realitzats al Centre d'Oftalmologia Barraquer segons la legislació vigent.
 • Vetllar per l'aplicació dels Procediments Normalitzats de Treball (PNT) elaborats pel CEIC i promoure’n la revisió periòdica i la modificació si és necessària.
 • Elaboració i seguiment del pressupost anual del CEIC.
 • Gestions amb les autoritats sanitàries (processos d'acreditació, auditories, elaboració de memòries anuals, etc.).
 • Control sobre el funcionament dels Assaig clínics, EPA i altres tipus de projectes de recerca que s'estiguin desenvolupant al Centre d'Oftalmologia Barraquer.

 

COMPOSICIÓ

El CEIC del Centre d'Oftalmologia Barraquer, tant en la seva composició, com en els PNT compleix amb les normes de Bona Pràctica Clínica (CPMP/ICH/135/95) i amb el Reial Decret 223/2004, i la seva composició actual és la següent :

President: Dr. Rafael I. Barraquer Compte, oftalmòleg.

Vicepresident: Dr. Josep. E. Baños Díaz, farmacòleg clínic.

Secretari: David Cerdán Palacios, optometrista.

Vocals:

 • Dr. Josep Lamarca Mateu, oftalmòleg.
 • Dr. Ralph Michael, investigador en Oftalmologia.
 • Sra. Montserrat Aymerich Fabregat, farmacèutica hospitalària.
 • Sr. Josep Oriol Ramon Marset, jurista, advocat.
 • Sra. Esther Pérez Escobar, diplomada en Infermeria.
 • Sra. Mª Paz Carrillo, Departament d'Atenció al Pacient
 • Sra. Ester Amado Guirado, farmacèutica d'Atenció Primària.

Testimoniatges

 • Albert Om
  "La clínica Barraquer és un microestat independent que visita gent de tot el [...]
 • Xavier Trias
  "El Centre d'Oftalmologia Barraquer va néixer amb una vocació clara [...]
 • Javier Godó, conde de Godó
  "La Barcelona de l'últim terç del segle XIX va disposar d'una [...]
 • Veure tots