Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

15/03/2018

Basant-nos en una enquesta recent, el Global Glaucoma Awareness Survey de maig de 2016, us aportem tota una sèrie de dades que revelen que la majoria de persones encara tenen molt a aprendre sobre aquest tema.

El 85% dels enquestats va afirmar que, dels 5 sentits, la vista és el que més temerien perdre. La majoria de persones creuen que estan ben informades sobre la salut ocular en general i sobre el glaucoma, la causa principal de la ceguesa irreversible a tot el món. No obstant això, l’enquesta va revelar que hi ha un gran desconeixement entre la població  d’aquesta malaltia.

Resultats de l’enquesta

El 87% dels enquestats creu que és important fer-ser exàmens oftalmològics anualment, però només 1 de cada 3 va dir que s’examinava cada any.

Només el 42% dels enquestats estan familiaritzats amb el glaucoma.

El lladre silenciós de la vista

El glaucoma, la principal causa de ceguesa prevenible i irreversible, es coneix comunament com el "lladre silenciós de la vista" perquè avança sense símptomes evidents,  i deixa la majoria de persones amb glaucoma sense diagnosticar.

Més d'1/3 dels enquestats creuen que la majoria de les persones amb glaucoma tenen símptomes però el cert és que el glaucoma sol ser asimètric i, per tant, és possible que no es detecti fins arribar a un estadi avançat.

Necessitat d'informació per part d'experts

En general, els enquestats van mostrar interès a rebre més informació sobre el glaucoma per part dels professionals sanitaris.

El 22% dels enquestats van coincidir que el seu metge d'atenció primària els havia parlat sobre els riscos del glaucoma.

El 33% dels enquestats van coincidir que el seu metge d'atenció primària els havia aconsellat que es fessin exàmens oftalmològics.

La majoria dels enquestats van declarar que no s'havien realitzat la prova del glaucoma o que no sabien que el patien.

Tham YC, Li X, Wong Ty et al. Global prevalence of glaucoma and projecttions of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis . Opthalmology 2014; 121 (11): 2081-2090.

Quigley and Broman. The Number of People wiht Glaucoma Worldwide in 2010 and 2020. Br. J Ophthalmol 2006; 90:262-7.

Weinreb RN, Aung t, Medeiros FA. The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. JAMA 2014; 311(18); 1901-1911.

Varma R, Lee PP, Goldberg I et al. An assessment of the health and economic burdens of glaucoma. Am J Ophthalmol 2011; 152(4):515-522.

American Optometric Association. Glaucoma. http: //www.aoa.org/Glaucoma.xml.

Newsletter