Este sitio utiliza cookies propias y de terceros. Algunas de las cookies son necesarias para navegar. Para habilitar o limitar categorías de cookies accesorias, o para obtener más información, personaliza la configuración.

20/02/2019

Què és la miopia?

La miopia és un defecte de la refracció ocular en el qual les imatges no s'enfoquen directament sobre la retina sinó al davant, cosa que fa que les imatges procedents d'objectes llunyans quedin desenfocades. Com més gran sigui el grau de miopia, pitjor s’hi veurà de lluny.

Podem dividir la miopia en:

-Miopia simple, habitualment menor de 6 diòptries. No sol comportar més problemes que la necessitat de portar una correcció òptica.

-Miopia progressiva o alta miopia, habitualment major de 6 diòptries. Es pot considerar una malaltia com a tal i s'associa a una sèrie de canvis degeneratius, sobretot a la retina, a causa de l'excessiva elongació d'ull.

Què causa la miopia?

A la miopia hi ha un desajust entre el sistema òptic de l'ull i la seva longitud. Es pot produir, bé perquè la còrnia o el cristal·lí tenen massa potència diòptrica o bé perquè l'ull és excessivament llarg, d'aquí ve que la miopia augmenti quan l'ull incrementa la seva mida amb el creixement. Aquests canvis, també poden estar condicionats, entre altres causes, per factors genètics o hereditaris.

Quins són els seus símptomes?

El símptoma principal de la miopia és la visió borrosa dels objectes llunyans, per contra, la visió propera o de lectura sol ser molt bona. Els miops solen aclucar els ulls per veure-hi millor a distància. Altres símptomes, encara que menys freqüents, són la fatiga visual i el mal de cap. Tot i que aquests dos darrers són més freqüents en la hipermetropia, defecte oposat a la miopia.

Com es detecta en els nens?

Hem de sospitar miopia en un nen quan no vegi bé la pissarra o la televisió, quan s'acosti molt per veure els objectes o quan acluqui els ulls per mirar de lluny.

Com es corregeix la miopia?

La forma més freqüent de corregir la miopia és amb ulleres o lents de contacte. La cirurgia amb làser, en cas de miopies baixes, o l'implant de lents intraoculars, en cas de miopies més elevades, és un mètode eficaç per a disminuir o eliminar la dependència de les ulleres un cop la miopia s'ha estabilitzat.

Què és la miopia magna?

És un cas extrem d'alta miopia en la qual es poden produir canvis degeneratius significatius en les estructures oculars, sobretot a la retina, a causa de l'excessiva elongació de l'ull. Aquests canvis poden portar a una disminució progressiva de la visió i tot amb una correcció òptica adequada. A més augmenta el risc de patir altres problemes oculars com cataractes, glaucoma o despreniment de retina.

Dr. Andrés Picó