Despreniment de retinaDoctors

Despreniment de retina

Què és?

El despreniment de retina consisteix en la separació de la retina neurosensorial del teixit (epiteli pigmentari) subjacent, causat per l'acumulació de líquid entre les dues capes. Hi ha tres mecanismes que poden ocasionar un despreniment de retina. El tipus regmatogènic, el més freqüent, causat per un trencament retinal que pot aparèixer després d'un despreniment del vitri. El de tracció, típic de la retinopatia diabètica proliferativa i el tipus exsudatiu, quan hi ha problemes de permeabilitat vascular o secundari a tumors.

Símptomes?

El símptoma inicial més freqüent del tipus regmatogènic, encara que no sempre es presenta, és la visió de centelleigs lluminosos, de vegades repetitius i percebuts sobre un mateix sector del camp visual. Això pot indicar la presència d'un esquinçament retinal, condició que pot acabar ocasionant un despreniment de retina. No obstant això, no sempre apareixen els centelleigs lluminosos com a símptoma. L'aparició d'una ombra, semblant a una cortina, que impedeix la visió parcial o inclús total d'un ull, és símptoma d'un possible despreniment.

Davant la presència d'algun d'aquests símptomes, es recomana acudir d'urgència a un oftalmòleg perquè examini la retina amb dilatació pupil·lar i mitjançant ecografia, si cal, que ens facilitarà el diagnòstic.

Tractament

El tractament, sempre quirúrgic, requereix la recol·locació i adaptació de la retina i pot realitzar-se via externa (amb indentació) o via interna (amb vitrectomia). De vegades és necessària una combinació d'ambdues tècniques. S'aconsegueix una adhesió induint una lesió tèrmica amb un làser o bé generant un estímul cicatricial mitjançant congelació (la crioteràpia). De vegades, depenent del cas, pot ser necessari la utilització de gasos intraoculars o bé d'oli de silicona intraocular.

En alguns casos, s'aconsella el tractament preventiu amb làser dels estrips de retina no complicats amb despreniment.

La rapidesa i el grau de recuperació visual dependrà de cada cas en particular. En general el pronòstic d'un despreniment de retina depèn fonamentalment de la seva extensió, que afecti o no el punt de màxima visió (la màcula) i també del temps d'evolució.

Prevenció

Es recomana una revisió oftalmològica anual amb dilatació pupil·lar per revisar la perifèria retinal. Aplicarem làser sobre lesions degeneratives susceptibles d'ocasionar un despreniment. En qualsevol cas, la precocitat en el diagnòstic i el tractament adequat són fonamentals per a una bona evolució del procés

Doctors


Testimoniatges

  • Mario Vargas Llosa
    “Un dels grans mèrits de la família Barraquer és l'haver tingut sempre, [...]
  • Belinda Washington
    "La feina que fa la Fundació és fantàstica. L'objectiu és molt bo: millorar [...]
  • Gerard Lopez
    "És un centre reconegut mundialment, el "Barça" de [...]
  • Veure tots