Edema MacularDoctors

Edema Macular

Què és?

La zona central de la retina, anomenada màcula, és la que concentra més densitat de cèl·lules sensibles (cons), i per aquest motiu està considerada com una de les parts més nobles del globus ocular. La integritat de la màcula permet gaudir d'una visió central nítida, distingir els detalls, llegir i reconèixer, per exemple, la cara de les persones.

L'edema macular, és una patologia freqüent i consisteix en una acumulació anòmala de líquid que dóna lloc a una expansió i engrossiment de l'espai intra i extracel·lular de la màcula per una alteració en la permeabilitat dels capil·lars que la irriguen.

Pot esdevenir en l'evolució de diverses malalties oculars de tipus vascular (retinopatia diabètica, la més freqüent, trombosi venosa, telangièctasis perifoveals, retinopatia per radiació), en processos inflamatoris (uveïtis anteriors o posteriors, vasculitis), en el postoperatori d'una cirurgia ocular (edema macular quístic o síndrome d'Irvine-Gass després de la cirurgia de cataracta, encara que hagi transcorregut sense cap complicació), en certes distròfies congènites de la retina (retinosi pigmentària), associat a tumors intraoculars, a fenòmens de tracció (membrana epiretinal, síndrome de tracció vitreomacular), en la degeneració macular associada a l'edat i fins i tot en relació a l'ús de determinats col·liris d'ús tòpic per al tractament del glaucoma (anàlegs de les prostaglandines).

Símptomes

Sol manifestar símptomes de visió central borrosa, indolora i habitualment de progressió lenta, tot i que en alguna ocasió la malaltia debuta ràpidament (per exemple en les trombosis venoses de la retina) i pot aparèixer la percepció distorsionada de les imatges.

El mètode clínic més habitual per determinar la presència o no d'edema macular és l'exploració clínica estereoscòpica amb el biomicroscopi o làmpada de fenedura. No obstant això, en ocasions, cal recórrer a proves complementàries d'imatge, la tomografia de coherència òptica que permet valorar alteracions en el gruix o morfologia de la màcula. L'angiografia amb fluoresceïna també és una prova útil, per avaluar l'estat circulatori de la retina, on s'injecta un contrast endovenós.

Tractament

El tractament efectiu de l'edema macular s'ha de basar en el reconeixement dels factors patogènics que el provoquen. Les opcions són múltiples i inclouen tractaments mèdics diversos (col·liris, injeccions intraoculars i perioculars), fotocoagulació amb làser i cirurgia de vitri-retina, individualitzant la millor opció per a cada cas.

Prevenció

Aquests casos solen tenir bon pronòstic amb un tractament mèdic simple, però és fonamental un bon control dels factors predisposants, com la diabetis mellitus o la hipertensió arterial, entre d'altres.

El pronòstic és molt variable en cada situació, i convé en tots els casos consultar amb un oftalmòleg especialista en retina per realitzar un diagnòstic precís i el tractament més convenient

Doctors


Testimoniatges