Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

Què és la cirurgia de la cataracta assistida amb làser de femtosegon?

Ja fa uns 10 anys que s'ha començat a aplicar en la cirurgia de la cataracta el làser de femtosegon.

És un làser d'alta freqüència que talla els teixits i que es fa servir en la cirurgia de cataracta per fer la capsulorexis, que és l'obertura circular a la càpsula anterior del cristal·lí per poder accedir-hi i aspirar-ne el contingut.

També es pot fer la facofragmentació o secció del cristal·lí, que de vegades és dur, per la qual cosa es trenca a bocins; fragments, per exemple, en forma de triangles petits.

A més a més, permet de fer talls lineals i circulars, i així es poden fer les incisions corneals d'entrada per facilitar l'ús dels instruments. El que es considera la cataracta en si, no s'opera amb làser, sinó que s'utilitzen les mans del cirurgià.

El làser el que fa són els talls d'entrada i la secció del cristal·lí opacificat i de la càpsula. És un bisturí d'altíssima precisió, amb la qual cosa té alguns beneficis.

L'energia del làser es pot col·locar exactament al punt precís i amb la intensitat precisa i els talls que efectua són una mica més precisos que els que es fan amb la mà humana.

Quan està indicada aquesta tècnica?

Està indicada en qualsevol mena de cirurgia de cataractes, tot i que no ha demostrat encara una eficàcia gaire superior a la cirurgia manual.

Sí que en determinades circumstàncies, en què les maniobres intraoculars poden resultar difícils de practicar, com cambres estretes, el làser de femtosegon pot facilitar o fer minvar el risc de complicacions intraoperatòries.

Com es realitza?

La cirurgia de la cataracta assistida amb làser de femtosegon es fa en dues passes. En primer lloc, s'aplica el làser. Es programen tots els talls en el software del làser de femtosegon.

El pacient s'ajeu en una llitera i el làser s'uneix íntimament a l'ull per mitjà d'una mena de ventosa —un con de succió— que immobilitza l'ull. El tractament amb làser acostuma a durar entre dos i quatre minuts a tot estirar.

Els cirurgians poden modificar els talls, la mida, la profunditat i el diàmetre de la capsulorexis durant la realització del procediment mitjançant petites variacions al software. Un cop fets tots els talls amb el làser, el pacient passa a la sala d'operacions, on es continua amb la segona fase, que és l'entrada en la cambra anterior, l'aspiració del cristal·lí i l'implant de la lent intraocular, que s'ha de fer amb les mans del cirurgià.

Resultats

La recuperació visual és equivalent a l'operació de cataractes manual. En els estudis que s'han anat publicant, sembla que augmenta lleugerament la precisió en el càlcul de la lent i en el resultat refractiu postoperatori, però no hi ha encara cap estudi concloent que ens faci aconsellar a tots els pacients que es facin la cirurgia amb làser de femtosegon.

Pot resultar una cirurgia més segura, encara que és una mica més lenta i amb uns beneficis respecte a la cirurgia manual que encara estan per veure.

Professionals que realitzen aquest tractament

Preguntes freqüents

  • És un làser d'alta freqüència i de gran precisió que talla els teixits i que es fa servir en oftalmologia en la cirurgia corneal (cirurgia refractiva i trasplantaments de còrnia) i en la cirurgia de la cataracta. En l'operació de la cataracta ens permet de practicar tots els talls necessaris per extreure la cataracta i implantar-hi la lent intraocular. Es fan les incisions corneals, un tall circular a la càpsula anterior del cristal·lí, que es talla en fragments petits que facilitarà que el cirurgià en faci l'aspiració posterior.

Newsletter