Cirurgia refractiva amb làser Lasik

Cirurgia refractiva amb làser Lasik

Què és la cirurgia refractiva amb làser (LASIK)?

En un ull normal, la imatge exterior és modificada per la còrnia i el cristal·lí fins que s'enfocar a la retina. L'ull miop és més gran, situa la imatge davant de la retina; l'ull hipermetrop és més petit, situa la imatge darrere de la retina, i en l'astigmatisme es presenta una alteració a la curvatura corneal. Les tècniques de cirurgia refractiva tenen com a finalitat reduir o eliminar la dependència de correcció diòptrica (ulleres o lents de contacte) mitjançant la modificació de la còrnia, i no actuen sobre la resta d'estructures internes de l'ull, com la retina, que poden presentar alteracions prèvies i independents de la cirurgia.

Quan està indicada aquesta tècnica o cirurgia?

Es realitza en casos de miopia, hipermetropia i astigmatisme corneal. Qualsevol factor que consideri el seu oftalmòleg pot ser un criteri per suspendre la cirurgia preoperatòriament per motius de seguretat.

Com es realitza?

Consisteix en el polit corneal que modifica la superfície per corregir el defecte refractiu: miopia, hipermetropia i astigmatisme. La tècnica, generalment coneguda com LASIK, es fa amb anestèsia tòpica (gotes), assistida amb cirurgia amb làser d'excímers (dímers excitats). A més del làser d'excímers, es pot assistir amb un làser de femtosegon o en casos seleccionats de forma mecànica amb microqueratom. Es practica al quiròfan amb les mesures d'esterilitat necessàries. És important la col·laboració del pacient. Atès que la tècnica és personalitzada i hi ha una tecnologia en renovació constant, el seu oftalmòleg li ha comentat de forma individual la tècnica segons el seu cas.

Beneficis

Mitjançant aquesta cirurgia ocular s'aconsegueix una disminució de la dependència de la seva correcció òptica.