Data Octubre 2021 – juny 2022
  Ubicació Centre d'Oftalmologia Barraquer
  Modalitat Presencial

Completa la teva formació especialitzada

El Centre d'Oftalmologia Barraquer rep a metges residents d'oftalmologia, que desenvolupen la seva formació MIR en altres hospitals de l'àmbit nacional i que sol·liciten completar la seva formació en algun dels nostres departaments o àrees subespecialitzades.

Aquestes rotacions oficials de residents entre hospitals seran autoritzades per l'òrgan competent de cada Comunitat Autònoma d'acord amb la seva normativa específica.  En tots els casos han de ser proposades pel tutor a la Comissió de Docència, especificant els objectius que es pretenen per a l'ampliació de coneixements o l'aprenentatge de tècniques no realitzades en el Centre o Unitat i que són necessàries o complementàries del programa oficial de l'especialitat.

Per a la seva autorització, la Comissió de Docència del centre de destí ha de manifestar expressament la seva conformitat.

Alta especialització

Oferim l'opció de fer aquest programa de pràctiques en qualsevol de les àrees següents:

 • Cirurgia refractiva i cataractes
 • Còrnia i superfície ocular
 • Vitreoretina
 • Oculoplàstia
 • Glaucoma

Activitats

Els residents que soliciten una rotació externa al Centre d'Oftalmologia Barraquer faran les mateixes activitats que un resident del mateix Centre i tindrà a l'abast un ampli ventall de recursos:

 • Accedir a les consultes de l'equip mèdic de Barraquer.
 • Assistir a les cirurgies en qualitat d'observador.
 • Assistir a les proves complementàries d'imatge.
 • Assistir a les sessions clíniques i formatives impartides al Centre d'Oftalmologia Barraquer.
 • Assistir als esdeveniments acadèmics que tenen lloc durant la vostra rotació –llevat dels programes de màster–, com ara els congressos InSide Barraquer.
 • Accedir a les sessions de WetLab un cop per setmana.
 • Accedir a la biblioteca Josefa Moner per consultar-ne l'extens catàleg mèdic i disposar d'un espai per preparar treballs.

Newsletter