1. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

1.1. DRET D'INFORMACIÓ 

D'acord amb el que disposen l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (en endavant, LOPD) i l'article 13 del Reglament general de protecció de dades, us informem que:

1.1.1. Identificació de responsables

El responsable del tractament és el Centre d'Oftalmologia Barraquer, amb domicili a Barcelona, carrer de Muntaner 314, CIF: A59082321, inscrit al Registre Mercantil de Barcelona Mercantil de Barcelona el 20 de desembre de 1989 amb el núm. 5002608.

El delegat de protecció de dades és CIPDI TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SL. Podeu contactar amb el delegat per mitjà del correu electrònic lopdcob@barraquer.com.

1.1.2. FinaliTaTs de traCtament I base jurídica

Les dades que ens faciliteu en els formularis que trobareu al web, les que ens trameteu a la nostra adreça electrònica i les que es puguin generar metre mantingueu relació amb el responsable del tractament, s'incorporaran, així que ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Utilitzarem les dades per prestar-vos els serveis que ens sol·liciteu i per enviar-vos informació de les nostres activitats i serveis per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d'aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorga en acceptar aquest avís.

1.1.3. CategorIEs de destinataris

Per tal de donar compliment a les finalitats anteriors, tindran accés a les vostres dades:

  • El personal degudament autoritzat per la direcció del responsable del tractament.
  • Els proveïdors necessaris per acomplir la vostra sol·licitud.
  • L'administració pública en l'àmbit de les seves competències.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el DPO.

1.1.4. TransferÈncia internacional de daDEs

El Centre d'Oftalmologia Barraquer, l'Institut Barraquer i la Fundació Barraquer utilitzen un programa de gestió integral de clients (CRM) per gestionar la informació dels seus clients i fer un seguiment personalitzat amb la finalitat millorar la prestació dels serveis que proporciona. Per motius de seguretat, aquesta informació es pot allotjar en un núvol, de manera que la informació es pot emmagatzemar fora de la Unió Europea. D'acord amb les indicacions del Consell d'Europa el Centre d'Oftalmologia Barraquer ha signat clàusules tipus amb els seus proveïdors que garanteixen un nivell de protecció adequat, equivalent al proporcionat per la normativa europea. En cas que vulgueu ser exclosos d'aquest tractament de dades només heu de comunicar-ho al Centre a qualsevol de les adreces que consten en aquest document.

1.1.5. TERMINI de conservació de la informació

El responsable del tractament conservarà la vostra informació mentre no revoqueu el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

1.1.6. DRETS COM A AFECTAT

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, oposar-vos que les vostres dades es tractin, a limitar-ne el tractament, a demanar-ne la portabilitat, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu adreçar-vos per escrit a El Centro de Oftalmología Barraquer, Barcelona, carrer Muntaner 314, o bé contactar-hi per telèfon al 932 095 311, o bé trametre un correu electrònic a l'adreça lopdcob@barraquer.com amb el text "PROTECCIÓ DE DADES" en l'assumpte.

1.1.7. Dret de reclamació

L'organisme competent per conèixer de l'aplicació correcta de les normes sobre tractament de la informació és l'Autoridad de Protección de Datos, amb domicili al carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

1.1.8. Obligacions de l'afectaT

L'afectat ha d'aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, i és ell l'únic responsable de la vulneració d'aquesta obligació.

En els formularis de recollida de dades, estan marcades les dades que són obligatòries aportar-hi en funció de la demanda que faci l'afectat. La manca d'aportació d'aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar en l'activitat o de proporcionar el servei que sol·licita.

1.1.9. Elaboració de perfils

Per complir els objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç a l'usuari, a vegades és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas l'elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

1.2. CONSENTIMENT DE L'USUARI 

S'entén que l'usuari accepta les condicions establertes si clica el botó 'ACCEPTAR' que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si tramet un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es desen en la base de dades general d'administració del Centre d'Oftalmologia Barraquer, que en tot cas garanteix les mesures tècniques i organitzatives per preservar la integritat de la informació que tracta.

1.3. SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics a l'abast per tal d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

1.4. COOKIES i RECollIDA DE DAdeS ESTADÍSTiqueS

La navegació d'un usuari per aquest web deixa com a rastre l'adreça IP que li ha estat assignada pel proveïdor d'accés a Internet. Només s'utilitza aquesta adreça amb finalitats exclusivament internes, com ara les estadístiques d'accés al Portal.

En la utilització d'aquest web, és possible que es facin servir cookies. Les cookies que es puguin emprar s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari. Aquest web pot fer servir els tipus de galetes següents: 

—Cookies d'anàlisi: permeten quantificar el nombre d'usuaris i així fer el mesurament i anàlisi estadístics de l'ús i activitat que fan els usuaris del nostre web, així com elaborar perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot plegat a fi d'introduir-hi millores.

—Cookies  tècniques: permeten a l'usuari navegar pel lloc web i la utilització de les diferents opcions o serveis existents, com ara controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, fer la sol·licitud d'inscripció o de participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i/o compartir continguts.

L'usuari pot configurar el navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar-ne la instal·lació al disc dur. Tots els navegadors permeten de fer canvis per tal de desactivar la configuració de les cookies. Aquests ajustaments es troben en les "opcions" o "preferències" del menú del navegador. Tot seguit podreu trobar els enllaços a cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

Us informem, tanmateix, que existeix la possibilitat que la desactivació d'alguna galeta impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquest web.

1.5. ÚS D'ADRECES IP

Per facilitar la cerca de recursos que creiem que són del vostre interès, podeu trobar en aquest web enllaços a altres llocs.

Aquesta política de privacitat només és d'aplicació en aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d'aquesta política en altres webs ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d'aquest lloc.

Newsletter