DMAE Exudativa/Humida

Assaig per al tractament de la Degeneració Macular Humida associada a l'edat

 • Durada: 2 anys
 • Impacte: Internacional
 • Tractament: Injeccions Intravítrees/Intraoculars
 • Cost per al pacient: 0 € 
 • Despeses de desplaçament: Cobertes

 

Assaig per al tractament de la Degeneració Macular Humida associada a l'edat

 • Durada: 1 any
 • Impacte: Internacional
 • Tractament: Injeccions Intravítrees/Intraoculars
 • Cost per al pacient: 0 € 
 • Despeses de desplaçament: Cobertes

DMAE Seca / Atròfica

Assaig per al tractament de la Degeneració Macular Atròfica

 • Durada: 18 mesos
 • Impacte: Internacional
 • Tractament: Teràpia gènica
 • Cost per al pacient: 0 € 
 • Gastos de desplazamiento: Cubiertos

Activació de l'estudi prevista per al juliol de 2023

Ull sec

Estudi per al tractament de la Sequedat Moderada y Severa de l'Ull, relacionada amb la Keratitis o Keratoconjuntivitis

 • Durada: 3 mesos
 • Impacte: Internacional
 • Tractament: Fòrmula ocular tòpica (gotes)
 • Cost per al pacient: 0 € 
 • Despeses de desplaçament: Cobertes

Queratopatia neurotròfica

Estudi per al tractament de la Queratopatia Neurotròfica

 • Durada: 6 setmanes
 • Impacte: Internacional
 • Tractament: Solució oftàlmica (gotes)
 • Cost per al pacient: 0 € 
 • Despeses de desplaçament: Cobertes

Anelles intracorneals

Lents intraoculars

Estudi prospectiu per a valorar el resultat clínic de la implantació de Lent Fàquica Tòrica en pacients amb Miopia Moderada/Elevada amb Astigmatisme

 • Durada: 3 anys
 • Impacte: Internacional
 • Tractament: Implantació de lent intraocular fàquica tòrica
 • Cost de les lents per al pacient: 0 € 
 • Despeses de desplaçament: Cobertes

Activació de l'estudi prevista per al setembre del 2023

 

Estudi prospectiu posterior a la comercialització de Lent Fàquica per a evaluar el seu rendiment en pacients amb Miopia

 • Durada: 3 anys
 • Impacte: Internacional
 • Tractament: Implantació de lent fàquica intraocular
 • Cost de les lents per al pacient: 0 € 
 • Despeses de desplaçament: Cobertes

Activació de l'estudi prevista per al setembre del 2023

 

Estudi prospectiu per a comparar els resultats de dues Lents Tòrica Trifocals en pacients amb Cataractes i Astigmatisme coexistent que desitgin ser tractats de presbicia

 • Durada: 3 anys
 • Impacte: Internacional
 • Tractament: Implantació de lent intraocular tòrica trifocal
 • Cost de les lents per al pacient: 0 € 
 • Despeses de desplaçament: Cobertes

Activació de l'estudi prevista per al setembre del 2023

Formulario de solicitud

Por favor, complete el formulario y seleccione el estudio clínico que más le interese. Tras recibir su solicitud, contactaremos con usted para iniciar el proceso de participación.

Newsletter