Recerca

Objectius i estructura

Metodologia

El procediment emprat per assolir els objectius de recerca es basa en el treball col·laboratiu per projectes. Cada estudi té assignat un grup d'investigadors i un equip de tècnics que donen suport per implementar-lo.

Objectius generals del departament de recerca:

  • Ampliar el coneixement en oftalmologia mitjançant la recerca experimental translacional, desenvolupant noves tècniques quirúrgiques, materials i procediments oftalmològics.
  • Generar nous coneixements científics duent a terme estudis clínics propis, en col·laboració amb altres centres i amb promotors externs, per donar resposta a interrogants que es plantegen en la pràctica clínica habitual de l'oftalmologia.
  • Donar suport a la difusió de coneixements en l'àmbit de l'oftalmologia tot participant en l'organització, implementació i impartició de cursos gestionats per l'Institut Barraquer.
  • Col·laborar en projectes científics proposats per la Fundació Barraquer.

Estructura

El departament de recerca s'organitza en tres àrees. Treballen coordinadament, però tenen prou autonomia per poder dur a terme projectes específics del seu propi àmbit.

  • Àrea de recerca experimental.
  • Àrea de recerca clínica.
  • Àrea d'assajos clínics.

Recerca experimental

L'àrea de recerca experimental du a terme estudis translacionals; és a dir, estudis al laboratori amb teixits humans o altres materials, però amb una aplicabilitat clínica directa.

Recerca clínica

L'àrea de recerca clínica du a terme estudis amb pacients de tipus retrospectiu, prospectiu observacionals i assajos clínics (estudis d'intervenció) promoguts pel mateix Centre o en associació amb altres centres sanitaris, universitats o centres de recerca.

Assajos clínics

L'àrea d'assajos clínics implementa aquest tipus d'estudis, amb els quals es pretén de proporcionar evidències de qualitat màxima per a la pràctica clínica. Actualment, aquesta mena d'estudis tenen, en la majoria de casos, un promotor extern, que acostuma a ser un laboratori farmacèutic.

Newsletter