Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

Metodologia

El procediment emprat per assolir els objectius de recerca es basa en el treball col·laboratiu per projectes. Cada estudi té assignat un grup d'investigadors i un equip de tècnics que donen suport per implementar-lo.

Objectius generals del departament de recerca:

  • Ampliar el coneixement en oftalmologia mitjançant la recerca experimental translacional, desenvolupant noves tècniques quirúrgiques, materials i procediments oftalmològics.
  • Generar nous coneixements científics duent a terme estudis clínics propis, en col·laboració amb altres centres i amb promotors externs, per donar resposta a interrogants que es plantegen en la pràctica clínica habitual de l'oftalmologia.
  • Donar suport a la difusió de coneixements en l'àmbit de l'oftalmologia tot participant en l'organització, implementació i impartició de cursos gestionats per l'Institut Barraquer.
  • Col·laborar en projectes científics proposats per la Fundació Barraquer.

Estructura

El departament de recerca s'organitza en tres àrees. Treballen coordinadament, però tenen prou autonomia per poder dur a terme projectes específics del seu propi àmbit.

  • Àrea de recerca experimental.
  • Àrea de recerca clínica.
  • Àrea d'assajos clínics.

Recerca experimental

L'àrea de recerca experimental du a terme estudis translacionals; és a dir, estudis al laboratori amb teixits humans o altres materials, però amb una aplicabilitat clínica directa.

Recerca clínica

L'àrea de recerca clínica du a terme estudis amb pacients de tipus retrospectiu, prospectiu observacionals i assajos clínics (estudis d'intervenció) promoguts pel mateix Centre o en associació amb altres centres sanitaris, universitats o centres de recerca.

Assajos clínics

L'àrea d'assajos clínics implementa aquest tipus d'estudis, amb els quals es pretén de proporcionar evidències de qualitat màxima per a la pràctica clínica. Actualment, aquesta mena d'estudis tenen, en la majoria de casos, un promotor extern, que acostuma a ser un laboratori farmacèutic.

Newsletter