Accessibilitat

Introducció

"L'accessibilitat web significa que persones amb alguna mena de discapacitat podran fer servir el web. En concret, en parlar d'accessibilitat web es fa referència a un disseny web que permeti que aquestes persones puguin percebre, entendre, navegar i interactuar amb el Web, aportant-hi alhora continguts. L'accessibilitat web també beneficia altres persones, incloent-hi gent gran que ha vist minvades les seves habilitats a conseqüència de l'edat avançada."
W3C World Wide Web Consortium

Volem que tothom que visiti el nostre web se senti benvingut. L'accessibilitat és una part important del nostre portal, que ha estat dissenyat amb l'objectiu principal d'aconseguir fer arribar la nostra informació i connectar amb tothom. Per fer-ho, hem seguit les pautes que estableix la (WCAG) 2.0.

El nostre compromís és complir amb el nivell de conformitat Doble-A (AA). El codi del nostre web ha estat validat amb el servei W3C.

Què hem fet?

 • La navegació per Tabs segueix un ordre lògic.
 • Els elements interactius tenen una distinció quan reben el focus i indiquen el seu propòsit i l'estat (status).
 • El focus de l'usuari no queda atrapat en cap moment durant la navegació.
 • Els elements que ho necessiten estan explicats per mitjà d'indicatius amb labels o amb aria-label en cas que es navegui amb un lector de pantalla (screen readers).
 • Els elements que estan ocults a la navegació també resten ocults en els lectors de pantalla (screen readers).
 • L'ordre visual de la pàgina està d'acord amb l'ordre d'elements del document (DOM).
 • Els encapçalaments i titulars de les pàgines (headings) segueixen una jerarquia estable.
 • S'hi han indicat àrees i regions per optimitzar l'accessibilitat (HTML5 landmarks).
 • Els elements de navegació es distingeixen d'una o dues maneres diferents i no es basen només en el canvi de color.
 • Tots els elements textuals han estat revisats perquè passin la norma de la Ràtio de Contrast AA (3:1 en lletra grossa i 4.5:1 en mides normals).
 • S'ha facilitat la navegació als usuaris que utilitzen lectors de pantalla (screen readers) amb uns enllaços directes (skip links) per anar directament al contingut de la pàgina.
 • Tots els elements de navegació són visibles i navegables quan es visualitza la pàgina amb un 200% de zoom.

La teva opinió és important

Si has tingut cap problema en utilitzar barraquer.com o tens cap consulta o comentari, si us plau posa't en contacte amb nosaltres. Ens ajudaràs a millorar el nostre web.

Newsletter