Introducció

Barraquer ha estat pioner en la recerca de noves tècniques quirúrgiques i en el desenvolupament de fàrmacs nous que permeten la recuperació de la visió i el guariment de múltiples afeccions oculars.

Els assajos clínics són estudis creats per investigar nous medicaments o tècniques. Amb els assajos es pretén aportar millores en el tractament de malalties o tractar patologies que, avui dia, no es poden guarir. Ofereixen la possibilitat d'accedir a tractaments nous sense cost per al pacient i amb una durada de fins a tres anys.

Barraquer sempre ha apostat per la recerca i la innovació en el camp de l'oftalmologia

En cada assaig clínic, el pacient ha de complir uns criteris de selecció. No tots els pacients són candidats per participar-hi. L'oftalmòleg serà qui valorarà la idoneïtat de cada candidat.

Tots els assaigs clínics que es duen a terme a Barraquer han estat aprovats per un Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm), òrgan multidisciplinari i independent del Centre. Els assajos clínics es realitzen segons principis ètics i científics estrictes, complint les normatives nacionals i internacionals que protegeixen els drets, la seguretat i el benestar de les persones que hi participen.

Com participar en un assaig clínic?

Per poder participar en un assaig, heu de seguir els passos següents:

  1. Emplenar el formulari de sol·licitud que trobarà al final d'aquesta mateixa pàgina.
  2. El coordinador d'assajos clínics contactarà amb vostè per conèixer més detalls i donar-li cita amb un dels nostres oftalmòlegs.
  3. Després de la visita amb l'oftalmòleg, i si compleix els criteris per a participar en l'assaig clínic, se li explicarà el projecte i se li facilitarà la informació necessària.
  4. Si decideix participar, haurà de contactar amb la persona responsable de l'àrea d'assajos clínics, qui coordinarà la primera visita per a iniciar la seva participació en l'estudi.

Durada i cost

Cada assaig clínic té una durada específica descrita pel protocol. Alguns poden durar tan sols uns dies o setmanes, mentre que d'altres s'estenen fins a tres anys de durada.

Els pacients seleccionats NO hauran de costejar el tractament, visites ni proves de seguiment, realitzades durant la seva participació en l'assaig clínic, és a dir, serà totalment gratuït. En determinats estudis, el promotor cobrirà les despeses de transport dels pacients, sempre que resideixin en la península.

Fases d'un assaig clínic

Les fases de desenvolupament d'un assaig clínic són:

  • Fase 1 > S'analitza la seguretat del medicament en un nombre reduït de persones sanes, sense patologia.
  • Fase 2 > El medicament s'estudia en un nombre més gran de persones, afectades per la patologia, per a una primera anàlisi de seguretat i eficàcia.
  • Fase 3 > S'analitzen els efectes del medicament en un nombre més gran de pacients —s'hi poden incloure milers— amb la patologia que es vol tractar. Se'n comprova la seguretat i eficàcia abans de comercialitzar-lo.
  • Fase 4 o de postcomercialització > El medicament ja ha rebut l'autorització per ser comercialitzat. Es realitzen estudis a llarg termini de la seguretat i eficàcia en persones afectades per la patologia. D'aquesta manera, es poden detectar reaccions adverses d'incidència molt baixa.
Fases de un ensayo clínico

Actualment, al Centre d'Oftalmologia Barraquer es duen a terme assajos clínics de les fases 2, 3 i 4.

Formulari de sol·licitud

Recordi d'indicar la seva patologia en el camp "Comentaris". Contactarem amb vostè al més aviat possible.

Newsletter