Servei d'atenció al pacient

A través d'aquest canal d'informació s'atenen totes les queixes i les reclamacions relacionades amb l'atenció al pacient a consulta (proves diagnòstiques i visites mèdiques) i en la cirurgia (ingrés, quiròfan i resultat quirúrgic).

El canal també està habilitat per rebre suggeriments i agraïments.

Servei intern d'informació

Canal de denúncies d'infraccions realitzades per personal del Centre d'Oftalmologia Barraquer

Avís: Aquest canal no és la via adequada per a reclamacions de pacients

De conformitat amb el que disposa la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. El Centre d´Oftalmologia Barraquer ha implantat un sistema intern d´informació amb la creació d´un canal intern de denúncies. A través d'aquest canal podeu presentar qualsevol tipus d'informació relativa a conductes del personal de Barraquer contràries a l'ordenament jurídic d'acord amb la Llei 2/2023. Si voleu presentar un altre tipus denúncia heu d'adreçar-vos a l'apartat corresponent en aquesta mateixa pàgina.

El canal de denúncies és un mitjà per facilitar la comunicació àgil i confidencial d‟irregularitats que puguin suposar incompliments normatius. Les comunicacions es poden presentar de manera anònima.

El sistema està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, des de qualsevol dispositiu i en diversos idiomes, a través de les vies d'accés següents:

  • Plataforma corporativa accessible
  • Correu postal: Centre d'Oftalmologia Barraquer, c/ Muntaner 314, 08021 Barcelona – A/A Departament de Compliance
  • Telèfon: 932 095 311. (Departament de Compliance)
  • Les denúncies també es poden presentar mitjançant reunió presencial enviant la petició a través d'alguna de les vies de comunicació esmentades anteriorment.

Sense perjudici de les vies d'accés detallades, l'interessat es pot adreçar a l'autoritat independent de protecció de l'informant.

Material descarregable

Newsletter