Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments

El Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm) del Centre d'Oftalmologia Barraquer es va crear el 1993 per acomplir la Llei 25/1990 de 20 de desembre, del medicament, que estableix la necessitat que tots els projectes d'assajos clínics amb medicaments i productes sanitaris siguin aprovats prèviament per un comitè ètic de la recerca amb medicaments, el qual haurà d'ésser acreditat per l'autoritat competent, que en el cas de Catalunya és el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

El Centre d'Oftalmologia Barraquer és una institució amb un marcat caràcter investigador, camp en què també destaquen els assajos clínics. De la creació del Centre ençà, el nombre de propostes d'execució de protocols d'assajos clínics ha anat sempre en augment.

Membres del comitè

 • Presidenta: Dra. Gemma Julio. Farmacèutica, Doctora per Universitat de Barcelona. Sotsdirectora d'Investigació.
 • Vicepresident: Dr. Pablo Ferrer Salvans. Farmacòleg clínic. Expert en Bioètica.
 • Secretaria Tècnica: Sra. Mònica Martí Orpinell. Farmacèutica.
 • Vocal Farmacèutica Clínica: Sra. Emma Movilla Polanco. Farmacèutica.
 • Vocal Jurista: Sr. Antoni Ruiz Carrillo. Advocat.
 • Vocal Dpt. Oftalmologia: Dra. Silvana Maria Belotto Fernández. Oftalmòloga.
 • Vocal Dpt. Oftalmologia: Dr. Anton Barraquer Kargacin. Oftalmólogo.
 • Vocal Dpt. Oftalmologia: Dr. Federico Trejos Neurohr. Oftalmólogo.
 • Vocal Dpt. Recerca: Sra. Raquel Larena. Infermera, Màster en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut.
 • Vocal Unitat d'Atenció al Pacient: Sr. Jordi Prats Griera.
 • Vocal Representació dels Pacients: Sr. Javier Albacete Hernández
 • Vocal Farmacèutica d'Atenció Primària: Dra. Roser Vallès Fernández. Farmacèutica.

Contacte

+34 932 09 53 11 - 4621

Dilluns a dijous, de 9 a 13 i de 15 a 18 hores. Divendres de 9 a 13 hores.

ceim@barraquer.com

Newsletter