Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

Comitè Ètic de la Investigació amb medicaments

El Comitè Ètic de la Investigació amb medicaments (CEIm) del Centre d'Oftalmologia Barraquer es va crear el 1993 per acomplir la Llei 25/1990 de 20 de desembre, del medicament, que estableix la necessitat que tots els projectes d'assajos clínics amb medicaments i productes sanitaris siguin aprovats prèviament per un comitè ètic de la recerca amb medicaments, el qual haurà d'ésser acreditat per l'autoritat competent, que en el cas de Catalunya és el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

El Centre d'Oftalmologia Barraquer és una institució amb un marcat caràcter investigador, camp en què també destaquen els assajos clínics. De la creació del Centre ençà, el nombre de propostes d'execució de protocols d'assajos clínics ha anat sempre en augment.

Membres del comitè

 • Presidenta: Dra. Gemma Julio
 • Vicepresident: Prof. Josep Eladi Baños Díez. Farmacòleg clínic. Expert en Bioètica.
 • Secretari Tècnic: Sr. David Cerdán Palacios. Òptic.
 • Vocal Farmacèutica Clínica: Sra. Montserrat Aymerich Fabregat. Farmacèutica.
 • Vocal Jurista: Sr. Oscar Babiloni Montins. Advocat.
 • Vocal Dpt. Oftalmologia: Dr. Borja Salvador Culla. Metge, Oftalmòleg.
 • Vocal Dpt. Infermeria: Sra. Esther Pérez Escobar. Infermera.
 • Vocal Unitat d'Atenció al Pacient: Sra. Mª Paz Carrillo Carrillo.
 • Vocal Dpt. Recerca: Dr. Ralph Michael. Enginyer.
 • Vocal Representació dels Pacients: Sr. Jordi Palà Vendrell. Batxillerat, President d'Afectats per Retinosi Pigmentària Catalunya.
 • Vocal Dpt. Infermeria-Anestèsia: Sra. Silvia Haro Rodríguez. Infermera.
 • Vocal Farmacèutica d'Atenció Primària: Dra. Roser Vallès Fernández. Farmacèutica.
 • Vocal Medicina Interna: Dr. Ramón Rey Santos. Metge. Internista.

Newsletter