Recerca

Línies de recerca pròpies

Solucions per a casos complexos

Analitzem noves teràpies i materials per tractar malalties greus de la superfície ocular. Volem donar solucions eficaces i segures a casos en què els tractaments convencionals han fracassat. Per fer-ho, estudiem la relació entre el benefici i el risc de diferents tipus de queratoplàsties i queratopròtesis.

Estudis epidemiològics

Pretenem millorar el coneixement sobre la variabilitat de les estructures oculars sanes en adults i el seu desenvolupament des de la infantesa.

Cataractes i cirurgia refractiva

A més a més, creiem en la constant avaluació de tractaments ja establerts que permetin millorar la qualitat visual dels pacients sotmesos a cirurgia de cataractes o cirurgia refractiva.

Glaucoma

Si una malaltia ocular és crònica (no té tractament curatiu), com el glaucoma, a banda de participar en assajos clínics per trobar tractaments farmacològics nous, valorem l'eficàcia i seguretat de noves tècniques quirúrgiques. Treballem per aportar evidències en la presa de decisions en la pràctica clínica i per minimitzar al màxim els efectes de la progressió de la malaltia tot fent servir els instruments més innovadors en els nostres estudis.

Detecció precoç

Ens agradaria detectar com més aviat millor certes malalties de la retina, com el forat macular idiopàtic. Per això, estudiem l'anatomia i funcionalitat dels ulls contralaterals no afectats. El nostre objectiu és establir possibles marcadors de risc d'inici de l'afectació bilateral i conèixer millor com es desencadena la malaltia. En el futur, podrem tractar de manera més immediata els pacients per minimitzar, així, les lesions.

Altres estudis

Hem estudiat la relació entre els canvis moleculars del cervell i el cristal·lí de pacients amb Alzheimer. També analitzem les propietats òptiques i biomecàniques del cristal·lí per tal d'ampliar el coneixement del procés de l'acomodació i la seva pèrdua fisiològica amb l'edat. Finalment, també realitzem estudis experimentals encaminats a la regeneració de teixits oculars i a la prevenció de la opacificació de la càpsula posterior del cristal·lí després de cirurgia de cataractes.

Newsletter