Formació i places MIR

PROGRAMA PRE-MIR

Introducció

El Centre d'Oftalmologia Barraquer i l’Institut Universitari Barraquer, ofereix un programa pre-MIR per a aquells opositors que, després de la realització de l'examen oficial, vulguin participar en les activitats acadèmiques establertes i així tenir un primer contacte amb l'especialitat d'Oftalmologia i el seu exercici professional.

Aquestes pràctiques es valoraran positivament, juntament amb els requisits establerts pel Centre i la normativa vigent, per accedir a la formació sanitària especialitzada al Centre d'Oftalmologia Barraquer.

L'assistència a aquest programa no assegura l'accés a la formació sanitària especialitzada (MIR en Oftalmologia) al Centre d'Oftalmologia Barraquer.

Els participants interessats que no resideixin a Barcelona tindran flexibilitat d'horaris adaptables a la seva situació.

CONTINGUT

El programa pre-MIR consta de les següents activitats:

 • Presenciar les cirurgies de les subespecialitats del centre, des dels amfiteatres quirúrgics.
 • Assistir a Sessions Clíniques.
 • Assistir a la Consulta rotatòria del Professor Barraquer.
 • Accés a la biblioteca de l'Institut.
 • Realització del kuadern del resident on es plasmaran totes les activitats realitzades durant el programa. Aquest llibre serà valorat pel col·laborador assignat al final del programa.

DATES DE REALITZACIÓ

El període per a realitzar aquest programa Pre-MIR serà a partir de la data que es faci l'examen MIR de la convocatòria corresponent (pendent 2015), i finalitzarà en la data que indica el Ministeri per a la selecció de les places (pendent 2015). La durada serà per un període mínim d'una setmana continuada.

SOL·LICITUD

Si has sol·licitat una plaça MIR i lliurat la documentació requerida, omple aquest formulari. En cas de no haver sol·licitat encara la plaça MIR, cal enviar la següent informació per email a mir@barraquer.com:

 • Sol·licitud descarregada des d’aquí (https://www.barraquer.com/images/stories/Docencia/ProgramaMIR/PDF/MirCOB2014.pdf)
 • Curriculum vitae
 • Fotocòpia del títol de llicenciat, resguard o homologació corresponent
 • Expedient acadèmic
 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotografia digitalitzada
 • Carta de presentació manuscrita

 

 

PROGRAMA MIR

SOL·LICITUD

Els requisits per poder sol·licitar una plaça de les ofertes pel Centre d'Oftalmologia Barraquer per realitzar la formació sanitària especialitzada en Oftalmologia són:

 • Haver aprovat l'examen MIR i haver obtingut un nombre que doni dret a cursar estudis d'especialització en Oftalmologia.
 • Enviar la següent informació per email a mir@barraquer.com amb antelació suficient a l'adjudicació de places, la següent documentació:
 • Sol·licitud del Centre d'Oftalmologia Barraquer aquí (https://www.barraquer.com/images/stories/Docencia/ProgramaMIR/PDF/MirCOB2014.pdf)
 • Currículum vitae
 • Fotocòpia del títol de llicenciat, resguard o homologació corresponent
 • Expedient acadèmic
 • Fotografia digitalitzada
 • Fotocòpia del DNI o passaport en vigor
 • Carta de presentació
 • Termini per presentar tota la documentació indicada: Pendent de confirmar 2016

PROVES D'ACCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ:

Les proves d'accés per optar a una de les places MIR de l'especialitat d'Oftalmologia al Centre d'Oftalmologia Barraquer consisteixen en:

 • Examen escrit de conceptes teòrics d'Oftalmologia general
 • Entrevista personal.

Els candidats que superin aquesta primera fase hauran de realitzar una segona entrevista.

 • Els criteris per avaluar i seleccionar a un candidat són:
 • Nota de l'examen MIR
 • Currículum vitae, amb mèrits en el camp tant acadèmic com personal. Nota de l'examen intern de les proves d'accés.
 • Resultat de les entrevistes

En base a aquests criteris la Comissió de Docència del Centre d'Oftalmologia Barraquer determinarà els candidats als quals se'ls concedirà la conformitat prèvia per a l'adjudicació de les places ofertes.

Pots consultar la informació relacionada a l'examen MIR a Espanya al web del Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat.

Normativa MIR

ITINERARI TIPUS

El Centre d’Oftalmologia Barraquer posa a la seva disposició per a la consulta, l'Itinerari tipus de l'especialitat d'oftalmologia.

En aquest document s'indica:

 • L'estructura organitzativa del Centre - instal·lacions, serveis, unitats d'especialització, recursos humans, organització de la Unitat de docència i certificacions.
 • La guia formativa específica del Centre - objectius de la formació, característiques generals, nivells de responsabilitat a adquirir, programa formatiu i metodologia docent.

Itinerario tipo especialidad Oftalmología