Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

02/02/2021

L’agudesa visual és la capacitat del nostre sistema visual per a distinguir detalls de forma nítida a una distància i condicions determinades. Per tant, ens indica la possibilitat de veure detalls d’un objecte sobre un fons uniforme o de veure que dos objectes llunyans molt propers estan, efectivament, separats.

L’agudesa visual es mesura mitjançant optotips que el pacient ha d’identificar, tant en visió llunyana com llegint en visió propera. L’optotip més conegut és el test de Snellen, que consisteix en fileres de lletres o números que van de grandària més gran a més petita. L’última filera que un pacient pot llegir correctament determina la seva agudesa visual i descriu un valor decimal (1,0) o amb un percentatge (100%).

El mesurament de l’agudesa visual és una prova que resulta indispensable en qualsevol examen visual ja que ens indica exactament la visió que té un pacient i, en cas d’estar disminuïda, pot evidenciar l’existència d’alguna patologia ocular com cataractes, degeneració macular associada a l’edat (DMAE) o retinopatia diabètica, entre d’altres.

Newsletter