23/07/2018

La cirurgia refractiva és una disciplina de l'oftalmologia que ha evolucionat d'una manera considerable aconseguint unes taxes de seguretat i efectivitat importants, a més s'ha reduït el temps del tractament, s'ha optimitzat el patró de làser a aplicar per estalviar teixit, s'ha assistit la cirurgia amb mitjans increïblement precisos com amb els làsers de femtosegon... i quan semblava que ja estava tot escrit ha aparegut una tècnica nova: SMILE.

Es tracta d'un procediment pel qual es modifica la curvatura corneal tallant una làmina interna que s'extreu a través d'una incisió molt petita. Per aquest motiu es coneix amb les sigles SMILE (Small Incision Lenticule Extraction), que es traduiria com extracció de lentícula a través d’una petita incisió. Els avantatges es basarien en què, igual que el LASIK, es manté l'epiteli de manera que el dolor postoperatori és gairebé inexistent, i que igual que en el PRK es mantenen les capes superficials intactes, i atès que són les arquitectònicament més importants, el risc d’èctasis és menor. Així mateix, sembla que el risc de sequedat també és menor ja que els nervis corneals es afecten en menor grau. D'altra banda es realitza en un sol temps. Igual que a la PRK es pot realitzar en pacients amb risc d'impacte i en el postoperatori no és crític que els pacients es freguin els ulls (encara que tampoc és recomanable que ho facin). Com a desavantatges principals és que és la més cirurgià dependent i que la visió pot recuperar-se una mica més lentament que en el cas del LASIK.

És important concloure que no hi ha tècniques millors o pitjors en aquest camp, ja que l'important és concretar quina d'elles s'adequa millor a cada pacient. Un diagnòstic adequat és clau per poder aplicar tècniques tan prometedores com SMILE.

Altres tècniques de cirurgia refractiva làser:

PRK (photorefractive keratectomy)

. El làser es pot aplicar directament a l'epiteli corneal. Respecta en gran mesura l'arquitectura i la fisiologia de la còrnia, ja que actua de forma superficial.

. És un procediment ràpid que es realitza en un sol temps.

. Produeix dolor durant uns dies i la recuperació visual és lenta.

. Indicada en pacients amb còrnies fines, i també en aquells que per la seva professió o per aficions puguin rebre impactes a l'ull.

 

LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis)

. Per evitar la ferida a l'epiteli s'aixeca una capa fina (flap), s'aplica el làser a l'interior (capa coneguda com estroma corneal) i es reposiciona la capa una altra vegada.

. L'endemà les molèsties són mínimes i la visió és bastant bona.

. El tractament es fa en 2 temps, amb un interval de pocs minuts, i acaba per causar un efecte més profund a la còrnia, i pot afectar l'arquitectura i els nervis corneals.

Dr. José Lamarca

Newsletter