Notícies

Com es detecta i es tracta la tuberculosis ocular?

Tuberculosis ocular

20/02/2023

La tuberculosis és una malaltia infecciosa distribuïda mundialment, i la infecció amb major mortalitat anual (ara només per darrere del COVID 19), que el 2020 va registrar 9,9 milions de persones malaltes (OMS). Produïda per una bactèria Mycobacterium tuberculosis, la qual es transmet per via àrea (inhalació de microgotes), la infecció no suposa, tot i això, la malaltia: s’estima que un quart de la població mundial està infectat, però no està malalt i, per tant, no són infecciosos. Entre el 5-10% d’infectats desenvoluparan la malaltia al llarg de la seva vida degut a factors de risc com la desnutrició, tabaquisme, diabetis, debilitat del sistema immune per quimioteràpia i, sobre tot, VIH.

La tuberculosis activa afecta fonamentalment al pulmó (85%), però pot afectar a qualsevol òrgan. En individus immunocompetents la tuberculosis extrapulmonar representa tan sols del 15 al 20% dels casos.

La tuberculosis ocular

La tuberculosis ocular és poc freqüent: menys del 30% dels casos de tuberculosis per disseminació sanguínia del germen. En els pacients amb tuberculosis ocular només el 60% té una prova tuberculina- quantiferon positiva, o radiografia de tòrax amb lesions de la malaltia. La tuberculosis pot afectar a qualsevol estructura ocular, des de les parpelles al nervi òptic. Els quadres freqüents són escleritis i uveïtis (que resisteixen al tractament amb corticoides), i les coroïditis. El mecanisme de malaltia és doble: per la infecció directa del germen, o per reacció immunològica persistent sense presència actual del mateix.

El diagnòstic és complex. Per a ell s’intenta l’aïllament de la bactèria mitjançant tècniques microbiològiques (com la PCR), de l’humor aquós o mostra vítria, encara que amb pobre rendiment. L’experiència i perícia de l’oftalmòleg son clau per a la sospita diagnòstica de la malaltia, que amb freqüència haurà de ser tractada sense altres resultats positius. És una malaltia que es pot diagnosticar i curar en les mans adequades.

Des de Pneumologia i/o Medicina Interna fem pautes d’estudi i tractament sistèmics, donem antituberculosos i, si la malaltia persisteix per mecanismes immunoal·lèrgics, utilitzem els tractaments immunosupressors adequats.

Dr. Ramon Rey, metge internista del Centre d’Oftalmologia Barraquer

Newsletter