07/05/2018

El sistema limfàtic és un sistema semblant al circulatori amb la diferència que és un sistema obert, s'inicia en els teixits, continua en els vasos limfàtics i drena a la sang. Està compost per la limfa, els vasos limfàtics i els ganglis limfàtics. Recull el líquid intersticial (el que envolta els teixits) i el porta a la sang. La limfa és el líquid clar que discorre pels vasos. El sistema limfàtic no té una bomba / motor com l'aparell circulatori (el cor), llavors com es mou la limfa? Els vasos limfàtics se situen entre les fibres musculars, de manera que el moviment corporal els va contraient, activant així el sistema i fent avançar la limfa.

Funcions del Sistema Limfàtic
  1. Recollida de la limfa i transport al sistema circulatori
  2. Defensa de l'organisme (immunitat)
  3. Filtre biològic

Un edema és una acumulació de líquid sota de la pell, i pot aparèixer per diverses causes, una d'elles és després d'una cirurgia. En el nostre cas, després d'una cirurgia palpebral, on hi ha hagut una manipulació dels teixits, existeix sempre una inflamació postoperatòria (edema, hematoma...) que sol aparèixer a les 24-48 hores de la cirurgia. Per ajudar a escurçar el temps del postoperatori realitzem als nostres pacients el drenatge limfàtic manual mètode Vodder (DLMMV). L'objectiu del drenatge és estimular la circulació limfàtica per millorar el flux i l'eliminació del líquid intersticial i la limfa.

El drenatge consisteix en una sèrie de massatges, suaus, repetitius, no dolorosos i relaxants amb els quals s'aconsegueix:

  1. Acció 'antiedema' (buidar el líquid acumulat)
  2. Acció tranquil·litzant (actua sobre el sistema nerviós, donant una sensació de benestar i relaxació al pacient)
  3. Acció analgèsica

Realitzem unes 5-6 sessions de 40 minuts cadascuna d'elles, a partir de les 24-48 hores de la cirurgia.

És per tot això que és aconsellable i beneficiós realitzar el drenatge limfàtic en pacients amb acumulació de líquid palpebral (ja sigui per cirurgia, retenció de líquids, mal, estètica ...), ja que afavoreix una ràpida recuperació aportant una sensació de relaxació i equilibri òptim.

El drenatge té les següents indicacions concretes i contraindicacions:

INDICACIONS
Postoperatori, trauma, insomni, patología limfàtica, patologia digestiva, cicatrius…
 
  CONTRAINDICACIONS ABSOLUTES
  Càncer actual, inflamacions agudes, trombosi, descompensació cardíaca, crisis asmàtica

Dra. Ainhoa Martínez Grau

Newsletter