Notícies

En què consisteix el test de baixa visió (ETDRS)?

Test baixa visió

29/03/2023

L’ETDRS és un test que serveix per a mesurar l’agudesa visual dels pacients que pateixen de baixa visió, és a dir, amb una visió per sota dels nivells desitjats, i pren el seu nom de les sigles de l’estudi per al que va ser desenvolupat: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (Estudi per al tractament primerenc de la retinopatia diabètica). L’ETDRS permet mesurar l’agudesa visual de forma viable, estandarditzada i reproduïble, sent el test de referència en baixa visió, seguiment de retinopaties i assajos clínics.

El test consta de vàries fileres de 5 signes cada una, on la grandària és l’única variable significativa entre ells. Els espais blancs entre signes i entre fileres és igual a la seva grandària. Es pot representar en format de números, diferents lletres, la lletra E o C, entre altres. El pacient, col·locat a una determinada distància segons la seva visió, ha d’encertar 4 valors dels 5 de la filera per a ser considerada correcta.

El professional ha d’anotar l’ull, la distància, el nombre de lletres encertades, l’equivalència decimal que s’obté a través d’una taula de valors i les condicions d’il·luminació. Quan hi ha una disminució de 4 o més lletres entre visita i visita, s’entén com una complicació en l’estat de la retina del pacient i no per casualitat d’un mal dia.

Raúl Angulo, òptic-optometrista del Centre d’Oftalmologia Barraquer

Newsletter