09/07/2018

Sempre és necessari fer un estudi preoperatori rigorós, previ a la cirurgia refractiva, per determinar la tècnica quirúrgica més adaptada a cada cas, i aconseguir un resultat visual òptim i d'acord amb les expectatives de cada pacient.

La valoració comença amb una exploració oftalmològica bàsica que inclou la mesura de l'agudesa visual i de la refracció del pacient, un examen amb làmpada de fenedura del segment anterior i posterior de l'ull, i el mesurament de la pressió intraocular. Un cop realitzada l'exploració bàsica, i després de definir amb el pacient les seves necessitats i expectatives visuals, es realitza una altra sèrie de proves més específiques ja orientades a determinar el procediment quirúrgic més adequat si escau. Les opcions estan entre la cirurgia refractiva corneal amb làser (tècniques LASIK, PRK i SMILE), i la cirurgia refractiva intraocular (lents fàquiques ICL, lents intraoculars monofocals i multifocals).

Cal suspendre l'ús de lents de contacte toves uns dies abans de les proves preoperatòries ja que poden modificar la còrnia i alterar els mesuraments.

La topografia corneal és una de les proves clau. Consisteix en un examen detallat de la superfície corneal a la recerca de possibles irregularitats o deformacions (com per exemple un queratocon) que podrien contraindicar la cirurgia refractiva, i ens permet conèixer la curvatura, el gruix, la asfericitat i l'excentricitat de la còrnia. La topografia corneal també ens mesura la profunditat de la cambra anterior que és una dada important per decidir la possibilitat d'implantar una lent intraocular de tipus ICL conservant el cristal·lí intacte.

Altres proves com la pupil·lometria (que mesura la mida pupil·lar en diferents condicions d'il·luminació), l’aberrometria (que quantifica les aberracions òptiques) també aporten dades addicionals per personalitzar el tractament refractiu corneal.

La biometria mesura la longitud axial de l'ull que ens permet determinar la potència de la lent a implantar.

La microscòpia especular analitza la forma i el nombre de cèl·lules endotelials i ens permet detectar patologies com la distròfia de Fuchs.

Així mateix la valoració de la superfície ocular permet determinar el risc d'ull sec postoperatori per informar el pacient de les possibles molèsties postoperatòries i adequar la pauta de llàgrimes artificials.

En funció dels resultats d'aquestes proves més específiques, l'oftalmòleg us recomanarà la tècnica quirúrgica més adient en el vostre cas.

El preoperatori és també el moment en què el pacient ha de preguntar tots aquells dubtes que pugui tenir sobre el procediment i el postoperatori. El vostre oftalmòleg us informarà detalladament sobre el procediment quirúrgic, i sobre els avantatges i possibles complicacions.

Dra. Paola Sauvageot

Newsletter