Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

28/03/2018

En funció de la lent adaptada, la manipulació pot ser molt diversa. Les lents de contacte toves, les més utilitzades per la major part de la població, són les més senzilles de manipular. Requereixen tenir destresa amb el dit índex i el polze: han de situar-se sobre la lent conjuntament i han de atrapar-itjançant un pinçament, per la part inferior de la seva vora. Les lents rígides, corneals i esclerals, poden ser retirades mitjançant la pressió/oclusió de la parpella o amb l'ajuda de ventoses especials. En funció de l'habilitat de l'usuari, és ideal que conegui les dues opcions.

Sempre, abans de lliurar-les, hem de tenir la certesa que l'usuari sap manipular les lents i coneix el seu manteniment. La seva manipulació, de la mateixa manera que el seu manteniment, poden ser causa de greus problemes fàcilment evitables. El seu contactòleg s'encarregarà de guiar-lo en una bona pràctica.

Eloi Rodríguez

Contactòleg

Newsletter