31/03/2020

  • Els oftalmòlegs del Centre d'Oftalmologia Barraquer adverteixen que mentre que entre la població general ja s'ha generalitzat l'ús de guants i mascaretes per evitar els contagis, els ulls segueixen sent un punt de contacte sense protecció en moltes ocasions.
  • Els experts recomanen portar ulleres de protecció (si no se’n tenen, ulleres graduades o de sol) en el dia a dia, quan sortim al supermercat, anem a la farmàcia o passegem la mascota.
  • A casa, si es conviu amb un pacient infectat, també cal protegir els ulls adequadament quan es porti el menjar o bé es realitzin altres tasques a l'habitació de la persona aïllada.
  • En cas de tocar-nos inadvertidament els ulls és convenient realitzar un bon rentat amb sèrum fisiològic o llàgrimes artificials per intentar eliminar en la mesura del possible la presència de virus.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit que la transmissió principal del coronavirus (COVID-19) es realitza a través de les gotetes que les persones portadores expectoren al tossir i que queden surant a l'aire o bé queden dipositades en superfícies durant algun temps. Si una persona sana les inspira o bé toca una superfície en la qual el virus està present i després es posa les mans al nas, la boca o els ulls es produeix el contagi.

També s'ha documentat científicament que el coronavirus també pot estar present en la mucosa ocular, no només en les secrecions respiratòries, i pot produir una conjuntivitis moderada en menys de l'1% dels casos estudiats. De fet, tots els metges i personal sanitari que estan atenent els pacients en aquesta pandèmia  han d'usar ulleres tancades protectores per evitar l'exposició de la mucosa ocular.

En aquest entorn, els oftalmòlegs del Centre d'Oftalmologia Barraquer adverteixen que mentre que entre la població general ja s'ha generalitzat l'ús de guants i mascaretes per evitar els contagis del COVID-19, els ulls segueixen sent un punt de contacte sense protecció en moltes ocasions . Per tant, el doctor Juan Álvarez de Toledo, oftalmòleg i subdirector mèdic del Centre, recorda les mesures que hem de prendre la població general a nivell ocular: "En tot moment hem d'utilitzar ulleres de protecció (si no se’n tenen, ulleres graduades o de sol) si sortim a comprar al supermercat, que protegeixin bé i cobreixin, en la mesura del possible, d'una exposició", explica.

"A casa, si convivim amb un pacient infectat, també hem de protegir els ulls adequadament quan li portem el menjar o realitzem altres tasques a l'habitació en la qual ha d'estar aïllat. En cas de tocar-nos inadvertidament els ulls és convenient realitzar un bon rentat amb sèrum fisiològic o llàgrimes artificials per intentar eliminar en la mesura del possible la presència de virus. I si es presenten signes i símptomes de conjuntivitis després d'un possible contacte, és important estar atents davant la possibilitat que apareguin símptomes respiratoris posteriorment. Aquesta conjuntivitis no té un tractament específic pel que no ha de ser medicada excepte amb rentats freqüents amb sèrum fisiològic", recorda el doctor Álvarez de Toledo.

A més de les recomanacions generals d'higiene de mans i evitar tocar-se la cara, aquest especialista recomana evitar sempre que es pugui l'ús de lents de contacte ja que hem de tocar-nos la mucosa conjuntival al col·locar-les i retirar-les, i, "si és indispensable el seu ús, realitzar una estricta neteja de mans abans i després de posar-les o treure-les", adverteix l'especialista. A més, el doctor Álvarez de Toledo recomana l'ús de lents de contacte d'un sol ús d'ús per a disminuir la manipulació dels ulls.

Totes aquestes mesures encaminades a l'autoprotecció i a evitar l'exposició al virus són avui dia absolutament necessàries perquè, entre tots, continguem la propagació d'aquesta terrible malaltia. I la cura dels ulls, que són una possible porta d'entrada, obliga a prendre les màximes precaucions d'higiene i protecció ocular.

 

 

Newsletter