07/01/2021

Les jornades laborals ocupen bona part del nostre dia a dia. Per aquest motiu molts dels accidents i de les lesions que patim es produeixen mentre estem treballant. Entre les parts del cos més afectades, els ulls són la part del cap que acumula un major nombre de lesions en l’àmbit laboral.

Les lesions oculars més freqüents són les queratitis i les conjuntivitis. Els treballadors més afectats són els pertanyents a sectors industrials, seguits pels de la construcció i l’agricultura, sent els treballadors dels sectors dels serveis els que menys lesions oculars presenten. A pesar de la incidència dispar segons l’activitat laboral exercida, qualsevol treballador pot presentar símptomes que l’impedeixen desenvolupar les seves responsabilitats amb normalitat.

L’activitat laboral desenvolupada també influeix en el tipus de lesió que pateixen els treballadors. Les persones que exerceixen les seves responsabilitats en espais exteriors o industrials són més propenses a presentar elements estranys a l’ull i a patir esgarrapades, traumatismes o cremades químiques. En canvi, les persones que treballen en oficines pateixen amb més freqüència fatiga visual, sequedat ocular o conjuntivitis. 

Des de Barraquer oferim una sèrie de consells que us ajudin a evitar dites lesions oculars i a prevenir el desenvolupament de patologies més severes.

 

Àmbit laboral a l’exterior

Exercir el lloc de treball en espais oberts, especialment, en sectors industrials, augment el risc de patir un accident o desenvolupar una lesió provocada per elements externs. Per aquest motiu des de Barraquer aconsellem l’ús habitual d’ulleres, pantalles facials i altres elements de protecció que ajudin a evitar el contacte directe d’elements perillosos amb el nostre cos, especialment amb la cara i els ulls. 

Si es produeix un accident que afecti la nostra visió i derivi en llagrimeig o irritació s’aconsella netejar els ulls amb sèrum o aigua mineral. En cap cas la persona afectada ha de fregar-se els ulls ja que podria provocar una infecció o afegir complicacions a la lesió. En accidents on es produeix un traumatisme que derivi en sagnat o perforació a l’ull, aconsellem parar l’hemorràgia en la mesura del possible. En qualsevol cas, per evitar possibles complicacions es recomana ser tractat per un especialista tan aviat com sigui possible.  

 

Àmbit laboral a l’oficina

Les persones que treballen en oficines o en entorns tancats sovint presenten símptomes relacionats amb la fatiga visual, la sequedat ocular o la conjuntivitis. L’augment de l’ús de pantalles en els últims anys ha provocat l’increment de dolències oculars, que deriven en irritacions, ulls vermells, llagrimeig o visió borrosa.

Els oftalmòlegs del Centre d’Oftalmologia Barraquer recomanen una sèrie de mesures per a pal·liar aquests efectes. És imprescindible comptar amb un espai de treball adequat que disposin de llum apropiada, a poder ser, natural. També s’ha d’intentar mantenir una distància mínima de 40 centímetres amb les pantalles dels dispositius electrònics. Aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minuts enfocar la vista en un punt situat a uns 20 metres durant 20 segons, és molt útil per a dur a terme pauses freqüents i relaxar la musculatura dels nostres ulls. Durant la fixació en les pantalles és de vital importància parpellejar constantment per a evitar el desenvolupament de l’ull sec. Quan passem tantes hores enfront a pantalles electròniques fixem molt més la mirada i els nostres ulls parpellegen molt menys de l’habitual. Per aquest motiu, els especialistes recomanen l’aplicació de llàgrimes artificials que ajudin a mantenir la lubricació dels ulls.

Si les molèsties causades per l’ús excessiu de les pantalles no remeten després d’unes hores de descans es recomana la visita a una especialista per a descartar l’existència de patologies oculars.

Newsletter