Notícies

El llarg camí des del laboratori de recerca fins al pacient

Investigació

22/04/2024

Moltes grans idees científiques sorgeixen de la investigació bàsica, però sense la col·laboració de la indústria, els professionals clínics i una bona dosi de sort, és difícil arribar als pacients.

El «camí» des del laboratori de recerca fins al pacient descriu el llarg procés de portar els resultats de la investigació experimental bàsica fins a la investigació preclínica, generalment realitzada en models animals, i a través de les diferents fases de la investigació clínica. L’objectiu final és que la investigació pugui eventualment beneficiar directament els pacients.

És essencial destacar que no hi ha un calendari precís per portar alguna cosa des del laboratori fins a l’aplicació clínica; la investigació preclínica pot durar d’1 a 6 anys, mentre que la investigació clínica porta de 5 a 10 anys. El simple fet de dissenyar, aprovar i finançar els assaigs clínics pot trigar uns 2 anys.

Molts assaigs amb medicaments o conceptes de tractament poden fallar en qualsevol part del procés, cosa que obliga els investigadors a ajustar les seves teories o tornar a començar des de zero; tot i així, s’estima que el 90 % de les investigacions mai no arribaran a la fase clínica. Les raons poden ser diverses, com ara: formular preguntes incorrectes, mancar de rellevància clínica directa, no disposar del volum adequat de pacients, no comptar amb la infraestructura necessària per provar les teories o simplement no obtenir prou finançament, especialment en el cas de malalties rares.

Tenint això present, és important saber com iniciar el procés. En el cas dels metges científics, les idees de recerca provenen d’observacions o preguntes que sorgeixen a la clínica. Aquestes idees es traslladen al laboratori amb l’esperança que eventualment puguin tornar i millorar l’àmbit clínic. Per contra, per als científics bàsics, les idees de recerca s’originen en preguntes relacionades amb la biologia fonamental. Amb el temps i una planificació acurada, aquestes idees poden arribar a tenir aplicacions clíniques.

A Barraquer, creiem fermament que perquè la investigació beneficiï directament els pacients, és crucial facilitar la col·laboració entre investigadors i professionals clínics. En fomentar diàlegs significatius entre els nostres membres, aconseguim que els nostres metges comprenguin a fons els avenços al laboratori, mentre que els nostres investigadors obtenen una millor comprensió dels problemes clínics essencials per als nostres pacients. Aquesta pràctica constant ha estat fonamental per guiar les nostres fites de recerca i actualment ens està ajudant a explorar i desenvolupar possibles tractaments innovadors.

Justin Christopher d’Antin, investigador i especialista del Banc d’Ulls

Newsletter