23/11/2016

El melanoma és un tumor que apareix amb més freqüència a la pell, però també pot créixer en l'espai intraocular a partir de les cèl·lules pigmentades (melanòcits) de la capa intermèdia/vascular de l'ull, l'úvea, composta per l'iris, el cos ciliar i la coroide. La coroide és la capa de vasos sanguinis que es troba darrere de la retina a la qual li proporciona oxigen i altres nutrients. El melanoma de coroide és el tumor ocular maligne primari més freqüent en l'adult i afecta 6-9 persones per cada milió d'habitants i any (segons dades procedents dels Estats Units i dels països europeus nòrdics), i és més freqüent en persones de pell i ulls clars.

SIGNES I SÍMPTOMES CLÍNICS

En moltes ocasions el pacient no presenta símptomes i el melanoma es diagnostica en una exploració rutinària. En altres casos, el tumor creix a la part posterior de l'ull i dóna lloc a símptomes com visió borrosa o disminució del camp visual, acompanyats o no de la percepció de miodesòpsies (mosques volants) o fotòpsies (llums). Ocasionalment el creixement del melanoma pot produir una cataracta, una hemorràgia intraocular, un despreniment de retina o fins i tot es pot estendre cap a les capes superficials de l'ull fent-se visible com una taca fosca a la escleròtica (part blanca de l'ull).

MÈTODES DIAGNÒSTICS

El diagnòstic es realitza mitjançant una exploració ocular completa que inclou un examen del fons d'ull amb dilatació de la pupil·la, fotografies especialitzades (retinografies amb i sense contrast), tomografia de coherència òptica i ecografia ocular. En aquesta última, els melanomes presenten unes característiques molt típiques que permeten confirmar el diagnòstic i a més mesurar el tumor per valorar la seva mida i el seu grau d'activitat o creixement en el temps. Amb aquests exàmens i en mans expertes, la precisió diagnòstica supera el 95%. Atès que el melanoma és un tipus de càncer amb capacitat de disseminació metastàsica, un cop realitzat el diagnòstic ocular és imperatiu realitzar un estudi i un seguiment d'extensió del tumor, amb la col·laboració d'un especialista en oncologia mèdica, per valorar el possible compromís de els teixits perioculars i d'altres òrgans (fetge i ossos, fonamentalment).

TRACTAMENT

Les opcions de tractament per eradicar el tumor són múltiples i molt especialitzades. Des de fa 15 anys la Unitat d'Oncologia Ocular del Centre d'Oftalmologia Barraquer, dirigida pel Prof. Rafael I. Barraquer, ofereix un servei integral i pioner a Espanya per al diagnòstic i el tractament dels tumors oculars. En el cas del melanoma, en funció de la grandària i de la localització del tumor, optem per tractaments amb radioteràpia (braquiteràpia amb isòtops radioactius o diferents modalitats de radioteràpia externa) o bé per tècniques avançades de microcirurgia ocular per a la resecció del tumor. L’enucleació del globus ocular continua sent una alternativa necessària només en casos molt avançats, en els quals el melanoma és de gran volum i ja no es pot tractar amb mètodes conservadors.

Newsletter