Hipermetropia

13/05/2022

Un ull emmetrop és aquell que és capaç d’enfocar correctament les imatges a la retina. Si l’òptica de l’ull difereix de la de l’emmetrop, parlem de defectes o errors de la refracció ocular, entre els que es troba la hipermetropia.

És el defecte oposat a la miopia. En la hipermetropia l’ull té una longitud menor que l’ull emmetrop, o la còrnia no està suficientment corbada i, per això les imatges dels objectes propers queden enfocades per darrere de la retina provocant visió borrosa, que va en augment si l’objecte s’acosta. Els hipermetrops veuen pitjor de prop que de lluny. Quantes més diòptries d’error refractiu tingui un ull hipermetrop, més desenfocades veurà les imatges una persona que no porti ulleres.

Durant la infància i fins els 40 o 50 anys d’edat, el cristal·lí (la lent natural de l’ull) pot compensar aquest defecte i enfocar les imatges en la retina. Amb l’edat, el cristal·lí perd la seva capacitat d’enfocament i la necessitat d’ulleres augmenta. És el que es coneix com presbícia o vista cansada. Els factors genètics juguen un paper important. Si un dels pares és hipermetrop, augment el risc de que els fills també ho siguin. El risc és encara major si ambdós pares son hipermetrops.

Símptomes

Els símptomes més freqüents de la hipermetropia són:

• Mal de cap

• Cansament visual

• Envermelliment de l’ull

• Visió borrosa de prop

Com en els altres errors refractius, és important realitzar visites periòdiques a l’oftalmòleg per controlar la seva evolució. És convenient realitzar una revisió ocular anual, especialment en la infància i en persones majors de 40 anys, degut als canvis fisiològics normals que es produeixen amb l’edat.

Opcions terapèutiques

Actualment existeixen diferents opcions terapèutiques per corregir la hipermetropia:

▶ Correcció amb ulleres i/o lents de contacte. És la forma més senzilla de corregir-la.

▶ Cirurgia cornial amb làser. La tècnica LASIK és la més utilitzada en l’operació de la hipermetropia per la seva provada seguretat i eficàcia.

▶ Lents intraoculars. En casos seleccionats existeixen altres tècniques quirúrgiques com són l’implant de lents intraoculars fàquiques (conservant el cristal·lí) o pseudofàquiques (després de l’extracció del cristal·lí o de la cataracta).

Podcast relacionat

Com prescindir de les ulleres #4

25/04/2022

Gairebé tots els usuaris d'ulleres i lents de contacte es plantegen alguna vegada reduir la seva graduació amb les tècniques refractives. En aquest capítol els expliquem totes les opcions i els ajudem a saber quan val la pena operar-se, qui és un bon candidat i per què és tan important triar on fer-ho.

Newsletter