Notícies

Sistemes de visualització 3D: Precisió i eficiència en les intervencions oftalmològiques

Sistemes de visualització 3D

21/08/2023

Actualment ens trobem en un moment de transformació en la cirurgia oftalmològica marcat per avenços disruptius, com els sistemes de visualització 3D, que permeten als professionals un abordatge de les intervencions que pot ser més senzill i intuïtiu.

Els sistemes de visualització en 3D que s’utilitzen durant algunes cirurgies oculars poden facilitar al cirurgià la visualització de les estructures oculars, oferint-li una visió d’alta definició en pantalles de grans dimensions, cosa que li possibilita treballar a la superfície de l’ull amb molta més precisió. Aquesta tecnologia pot oferir una profunditat de camp més gran i aporta a l’especialista una visió panoràmica en una pantalla de format gran, cosa que pot ser especialment útil en cirurgies de gran precisió com les cirurgies maculars.

A més, gràcies a la imatge tridimensional, el professional ara pot gaudir d’una percepció de la profunditat que no era possible anteriorment. En treballar amb una imatge digital, es pot ampliar i utilitzar filtres per millorar-la i així visualitzar millor determinades estructures oculars.

L’ús d’aquest sistema durant les cirurgies permet reduir l’exposició lumínica de l’ull, cosa que pot comportar una toxicitat lumínica menor i facilita la visualització al cirurgià.

Avui dia, aquest tipus d’innovació tecnològica també obre una porta a la formació dels futurs professionals de la salut ocular. La cirurgia en 3D suposa un gran valor docent, ja que permet veure els estudiants i residents amb la mateixa profunditat, enfocament i claredat que el cirurgià durant una intervenció, cosa que ajuda a l’entrenament i formació de noves generacions i pot millorar el seu exercici de les diferents tècniques i la seva seguretat al quiròfan.

Sens dubte, el futur de les intervencions de cirurgia oftalmològica passa per practicar la millor tècnica quirúrgica possible que permeti als professionals anticipar-se a les possibles complicacions i oferir les millors garanties als pacients. Per assolir aquests objectius, es proporcionen eines innovadores com els sistemes de visualització 3D, així com nous equips diagnòstics, els instruments més nous i els professionals més qualificats.

Newsletter