16/07/2018

El mussol és una infecció de les glàndules sebàcies, associades als fol·licles de les pestanyes. Generalment es desenvolupen quan es bloqueja la sortida de la glàndula sebàcia cap a la vora lliure de la parpella, que fomenta la proliferació de bacteris i la formació de dolorosos nòduls infecciosos amb abundant secreció purulenta. Es produeixen amb més freqüència en pacients amb afeccions predisponents, com la blefaritis. En ser una infecció, apareixen després fregar-se els ulls amb les mans brutes, fer servir maquillatge caducat o infectat, o romandre prop d'agents contaminants i, sobretot, en contacte amb persones infectades. L'agent més freqüentment associat és l’Staphylococcus aureus, que es troba a la pell i en les fosses nasals, de manera habitual sense presentar complicacions, però que en ocasions pot originar els mussols. A l'estar vinculat amb un procés infecciós, resulta altament contagiós, de manera que no s'han de compartir tovalloles, mocadors o altres objectes personals amb familiars o persones amb les que es convisqui.

Dr. Gorka Martínez Grau

Newsletter