Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

Substàncies químiques

10/02/2021

En el nostre dia a dia tenim contacte amb una gran quantitat de substàncies químiques que es troben presents en productes que utilitzem quotidianament, com articles de neteja o higiene personal. Aquestes substàncies han de ser tractades amb especial preocupació ja que un mal ús o descuit poden arribar a provocar des d’irritació o dolor ocular, inflamació de l’ull, visió borrosa o lesions oculars de certa consideració.

La primera actuació que s’ha de dur a terme quan es manipulen substàncies químiques sempre ha de ser la prevenció. Des del Centre d’Oftalmologia Barraquer recomanem especialment l’ús de material de protecció, com ulleres, mascaretes i guants. També és important llegir atentament les instruccions d’ús del producte abans de la seva manipulació per a conèixer els possibles riscs.

Entre les substàncies químiques mencionades es distingeix entre els productes àcids, que inclouen materials de neteja o bateries, i els productes alcalins, que aglutinen elements com la cal, els fertilitzants o el detergent per a rentavaixelles. Les substàncies de la primera categoria poden causar cremor en els ulls. Encara que no solen provocar danys profunds en els teixits poden causar lesions severes igualment. Per la seva banda, les substàncies alcalines tenen major incidència en les capes més profundes dels teixits i el seu contacte amb els ulls pot derivar en lesions oculars de gravetat.

Tant les cremades provocades per les substàncies àcides com les alcalines poden provocar lesions de diferent gravetat depenent del tipus i el temps d’exposició amb els nostres ulls.

Existeixen tres categories diferents de cremades químiques que poden afectar els ulls. Per un costat, les cremades per substàncies bàsiques estan produïdes per substàncies químiques que presenten un pH elevat. Són les més perilloses ja que poden arribar a perforar l’ull i afectar els seus components interns vitals, podent causar una pèrdua de visió o ceguesa. Les cremades per substàncies àcides es produeixen per elements que tenen un pH baix i són menys greus, encara que segueixen sent perilloses per la nostra salut ocular, ja que poden causar danys importants a la còrnia. Finalment, certes substàncies químiques amb pH neutre poden causar irritacions als ulls.

En qualsevol situació on es produeix una lesió ocular provocada pel contacte amb substàncies químiques, el primer que s’ha de realitzar és rentat profús dels ulls durant almenys 20 minuts amb aigua mineral o amb sèrum fisiològic. Si la persona afectada utilitza lents de contacte és preferible que se les tregui abans de rentar-se els ulls. En cas de no poder treure’s les lents ha de procedir igualment al seu rentat.

Durant l’aplicació dels primers auxilis és important intentar mantenir les parpelles obertes per evitar que la substància química afecti la conjuntiva o la còrnia. És primordial que la persona afectada acudeixi a urgència tan aviat com li sigui possible per a ser tractada per un oftalmòleg.

Newsletter