El Centre d'Oftalmologia Barraquer és una Institució amb un marcat caràcter investigador, camp en el qual també destaquen els assajos clínics. Des de la creació de la Clínica Barraquer fins avui, el nombre de propostes d'execució de protocols d'assajos clínics ha anat sempre en augment. El Comitè Ètic de Recerca Clínica, CEIC, del Centre d'Oftalmologia Barraquer va ser creat en 1993 per donar compliment a la Llei 25/1990 del 20 de desembre, del medicament, que estableix la necessitat que tots els projectes d'assajos clínics amb medicaments i productes sanitaris siguin aprovats prèviament per un Comitè Ètic de Recerca Clínica, el qual haurà de ser acreditat per l'autoritat competent, que en el cas de Catalunya pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya..Funcions i composició Més informació
Requisits Més informació