Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers. Algunes de les galetes són necessàries per navegar. Per habilitar o limitar categories de galetes accessòries, o per obtenir més informació, personalitza la configuració.

13/07/2020

Mari Carmen Pacheco, responsable de Prevenció de Riscos Laborals del Centre d'Oftalmologia Barraquer, ha estat, juntament amb el doctor Ramón Rey, qui ha implementat les mesures de seguretat a causa de la pandèmia de la covid-19.

-Us va agafar per sorpresa la pandèmia? Quina va ser la vostra reacció?

Estàvem informats del que estava passant a altres països, de la gravetat de la situació i quan van començar els primers casos al nostre país, i com en altres pandèmies viscudes, es va establir un protocol d'actuació en cas d'un possible cas de pacient sospitós per poder protegir els treballadors i la resta de pacients.

El decret de l'estat d'alarma no ens va agafar per sorpresa, perquè el Professor Rafael I. Barraquer juntament amb la Direcció Mèdica, ja havien establert el dijous 12 de març, que a partir del 16 de març s'establirien serveis mínims al Centre i, per tant, el divendres abans de l'estat d'alarma ja estàvem coordinant els recursos interns per avisar els i les pacients per ajornar les seves visites o cirurgies no urgents.

-Quines directrius heu anat seguint?

S'han seguit les directrius marcades pel Govern i la Generalitat de Catalunya, i internament per la Direcció i el servei de prevenció propi (mèdic i tècnic) del Centre, amb els mitjans de què disposàvem. Inicialment va caldre establir ràpidament els mitjans tant humans com materials, però gràcies a la col·laboració del personal es va fer amb bastanta agilitat. Després, els canvis no han estat tan bruscos i l'establiment d'una incorporació progressiva tant de visites, cirurgies com de personal, per part de la Direcció del Centre, ha ajudat a anar a poc a poc i supervisant les mesures adoptades.

"Les mesures adoptades són les adequades per garantir la seguretat de pacients i treballadors"

Durant les primeres setmanes només es podien tractar urgències. Va ser molt difícil coordinar els protocols de seguretat?

Va ser difícil per l'escassetat de material i subministrament del que és bàsic: mascaretes, bates, alcohol, etc., però no per la coordinació amb el personal. Amb la col·laboració de tots, les mesures proposades es van poder implantar ràpidament per garantir la seguretat tant de pacients com dels treballadors que estaven de guàrdia (personal d'urgències, quirúrgic, infermeria d'hospitalització, recepció, neteja, manteniment i restauració).

El Centre ja està totalment habilitat per rebre visites programades. Quin tipus de mesures de seguretat heu implementat?

S'han implementat diferents mesures seguint les recomanacions establertes tant pel Ministeri de Treball i Economia Social per als serveis de prevenció de riscos laborals, com les recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del coronavirus del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, així com les establertes per les societats oftalmològiques per a l'atenció a pacients oftalmològics.

Mesures adoptades
 • Planificació setmanal de visite i cirurgies, i s'ha realitat un augment progressiu de l'activitat assistencial des del 4 de maig, amb supervisió per garantir les visites i cirurgies amb les mesures de seguretat establertes segons protocol.
 • Col.locació de protecció en equips oftalmològics.
 • Col·locació de proteccions col·lectives en les recepcions i infermeria.
 • Redistribució de seients a les sales d'espera i ampliació de sales d'espera.
 • Control d'accessos per garantir que l'aforament al Centre sigui l'adequat.
 • Control de paqueteria i proveidors.
 • Augment del nombre de dispensadors de gel hidroalcohòlic per garantir la higiene de mans a l'entrada dels despatxos/habitacions.
 • Permanència en teletreball per cert personal del Centre.
 • Senyalització com a recordatori de les mesures d'higiene i distància.

—Com s'ha assegurat el Centre que les mesures eren adequades?

Vàrem sol·licitar els serveis d'Audelco, com a empresa auditora, per obtenir el segell Espai Covid Protegit i Validació de Plans d'Obertura, l'objectiu del quals és proporcionar als clients i treballadors la confiança que el centre de treball disposa d'un sistema de gestió per minimitzar el risc de contagi de lacovid-19, d'acord amb les directrius del Ministeri de Sanitat, les recomanacions de l'OIT, així com la normativa legal que sigui aplicable.

El model té un enfocament doble:

 • Validació documental de plans d'obertura, amb abast d'empresa o centre de treball i dirigit essencialment a treballadors propis.
 • Segell d'Espai Covid Protegit. El segell s'atorga a centre de treball i va dirigit tant a treballadors propis com a clients.

Ha estat una satisfacció rebre el segell Espai Covid Protegit?

Sí, perquè és una demostració que ho estem fent bé i que les mesures adoptades són les adequades per garantir la seguretat de pacients i treballadors. És com una recompensa a l'esforç realitzat.

Hi ha alguna anècdota protagonitzada per pacients o personal que t'hagi impactat o cridat l'atenció?

Potser el que més m'ha cridat l'atenció en aquests mesos, és que tot i la por que poguéssim tenir a la situació que estàvem vivint, ja fos durant el confinament o posteriorment a l'anar a poc a poc augmentant activitat, l'ésser humà té una gran capacitat d'adaptació. A més, nosaltres tenim un objectiu comú que és atendre els i les pacients, sense pensar massa en aquesta por de poder caure malalts. Tot i el cansament, vam seguir endavant per poder tornar a la normalitat.

Tu, com a pacient, aniries al Centre amb total tranquil·litat?

Sí, és clar, em passo moltes hores aquí, de dalt a baix (rialles) i em sento igual de segura que a casa meva.

Newsletter