Notícies

Aclarint alguns conceptes en glaucoma

12/03/2024

El glaucoma és una malaltia neurodegenerativa que afecta el 2,5 % de la població general i el 3,5 % a partir dels 40 anys. A més, suposa la causa més freqüent de ceguesa irreversible a nivell mundial. Es caracteritza per una pèrdua progressiva i accelerada d’unes neurones especialitzades situades a la retina i responsables de transmetre la informació visual des de l’ull al cervell, són les cèl·lules ganglionars de la retina. Conforme avança la malaltia, i va disminuint el nombre d’aquestes neurones, anem perdent sensibilitat al camp visual; inicialment a la perifèria (fase asimptomàtica) i, en estadis més avançats, al centre (fase simptomàtica).

Resulta sorprenent que, malgrat l’elevada prevalença i l’alt impacte socioeconòmic i en la qualitat de vida del pacient, el glaucoma no gaudeix de la difusió social d’altres malalties degeneratives com ara l’Alzheimer o el Parkinson. Probablement contribueixen a aquest fet la seva naturalesa asimptomàtica (també anomenada ceguesa silenciosa) i que «només» afecti la visió.

A diferència de les altres malalties neurodegeneratives esmentades, el glaucoma és una malaltia prevenible, ja que disposem d’un tractament efectiu per alentir i fins

i tot frenar-ne la progressió: baixar la pressió intraocular. És aquí on s’han dirigit els esforços i les inversions fins ara. En un futur proper també veurem noves estratègies per a la detecció precoç de la malaltia mitjançant eines d’intel·ligència artificial i, per què no, teràpies de regeneració per a la malaltia avançada.

Dr. Jesús Téllez, oftalmòleg del Centre d’Oftalmologia Barraquer

Podcast relacionat

Glaucoma: una patologia silenciosa

27/12/2023

El glaucoma és conegut com la patologia ocular silenciosa ja que fins a estadis avançats no presenta símptomes, fent complicada la seva detecció i, per tant, retardant l'aplicació d'un tractament efectiu. Segons l'Organització Mundial de la Salut en el món existeixen uns 60 milions de persones que pateixen aquesta patologia irreversible del nervi òptic, xifra que pot continuar augmentant en els pròxims anys segons les previsions. En l'últim capítol d'aquest any parlem sobre aquesta patologia amb el doctor Francisco Ruiz Tolosa, coordinador del departament de glaucoma del Centre d'Oftalmologia Barraquer.

Newsletter