01/06/2021

L’Institut Barraquer convoca per al proper 22 de juny a les 20:15 h la seva Assemblea General, que se celebrarà de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom. L’ordre del dia de la convocatòria serà el següent:

1. Presentació i, en el seu cas, aprovació de la Memòria d’activitats corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020.

2. Presentació i, en el seu cas, aprovació dels Comptes Anuals de l’Associació corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020.

3. Presentació i, en el seu cas, aprovació del pressupost per a l’exercici 2021.

4. Precs i preguntes

5. Lectures i, en el seu cas, aprovació de l’Acta de la reunió.

Per a més informació pot dirigir-se a instituto@barraquer.com

Newsletter