Senyalització

10/01/2022

La senyalització corporativa fa referència al sistema visual a través de símbols o senyals que serveixen per orientar, guiar i organitzar a les persones en un espai. En la remodelació que estem duent a terme en el nostre emblemàtic edifici, hem inclòs la col·locació d’una nova senyalització per millorar el servei d’atenció que oferim als nostres usuaris durant la seva visita.

Amb la renovació de la senyalització perseguim l’objectiu de facilitar una interpretació clara i inequívoca de les seves indicacions, així com la unificació de tots els cartells presents en les nostres instal·lacions. El seu disseny ha estat elaborat acord a la nova imatge corporativa per enfortir la nostra identitat de marca.

En el disseny de la nova senyalització del Centre s’ha intensificat la presència de senyals en els serveis de major ús i de recorregut més complex. Per millorar l’orientació de l’usuari també s’ha incorporat una numeració per a les sales i els despatxos acompanyada amb el nom dels doctors o de la prova a realitzar en l’espai en qüestió. Per identificar els espais no assistencials i guiar els usuaris cap a ells, s’ha incorporat l’ús de pictogrames. A més, totes les senyals ara incorporen tres llengües: català, castellà i anglès.

El nou sistema de senyalització incorpora diversos tipus de senyals segons la funció que realitzen per als usuaris. Els directoris els aporten una visió general de l’espai i els serveis oferts. Les senyals posicionals els ajuden a ubicar certes zones o espais. Les senyals de direcció els orienten en un p unt d’intersecció d’itineraris. Finalment, les senyals reguladores indiquen les restriccions o prohibicions existents en zones concretes del Centre.

El disseny dels diversos elements que conformen la senyalització s’ha realitzat conforme una morfologia comuna, en la que destaquen els colors negre i blanc, pel fons i la tipografia respectivament, així com les formes arrodonides, aspectes que recorden a la pròpia estètica del Centre. La col·locació de les noves senyals també ens ha permès revisar la seva ubicació i detectar aquells espais que permeten la seva major visualització. Una bona col·locació dels elements juntament amb la seva coherència estètica ens permet aconseguir una relació de continuïtat en tot l’itinerari que realitza un usuari.

Newsletter