Notícies

El Contactòleg - Revisa periòdicament les teves lents de contacte

20/01/2016

Sabies que cal revisar periòdicament les teves lents de contacte?

Hi ha un tècnic especialista que és l'encarregat de dur a terme aquesta tasca: "El Contactòleg"

És important que el seu contactòleg controli periòdicament la repercussió sobre l'ull i el funcionament de les seves lents de contacte. Es tracta d'un objecte especialment dissenyat per estar sobre l'ull, però es troba sobre una superfície delicada.

Totes les lents de contacte no són iguals i els usuaris tampoc. Les relacions entre els usuaris i les lents de contacte poden canviar i aquest procés, comporta que un especialista ens guiï en aquest camí des dels nostres primers passos com a usuaris.

Hi ha situacions i anomalies, que en el seu estat inicial, no seran detectades per l'usuari i poden ser fàcilment revertides; modificant aspectes de l'adaptació o dels productes associats a l'ús i manteniment.

En el cas que sorgeixin alteracions, el contactòleg derivarà el pacient a l'oftalmòleg perquè el tracti mèdicament si ho requereix i li redirigeixi quant a la salut de l'ull ho permeti.

Newsletter