Notícies

El làser de Femtosegon i les seves aplicacions

22/02/2016

En l'última dècada s'ha incorporat al camp de l'Oftalmologia aquesta nova eina tecnològica, el làser de femtosegon, incrementat la seguretat i la precisió de determinades tècniques quirúrgiques.

El làser de femtosegon

És un dispositiu capaç d'emetre polsos de llum làser ultracurts, de durada menor a un picosegundo, en l'ordre dels femtosegons (1fs = 10-15 s). Aquests polsos s'emeten en una longitud d'ona de 1053 nm, la qual cosa permet travessar els teixits transparents de l'ull. Quan impacten, produeixen l'anomenat efecte de Fotodisrupció i fotoionització, creant un punt de plasma d'1 a 3 micres de diàmetre, un xoc acústic que forma una micro-bombolla de cavitació que separa el teixit. Quan es col·loquen milers d'impactes seguits i junts a alta velocitat es pot aconseguir tallar un teixit transparent.

Aplicacions

Actualment s'empra en Oftalmologia en la cirurgia corneal i cirurgia de la cataracta. A la còrnia s'empra en els trasplantaments i en la cirurgia refractiva. Amb aquest instrument podem realitzar trasplantaments penetrants o laminars, de diàmetre i profunditat molt precisos i controlats en tot moment per una visualització del tall en temps real. En la cirurgia refractiva va ser on es va introduir inicialment aquesta tecnologia per a la creació del flap o penjoll lamel·lar en la tècnica de la fotoqueratomileusis (LASIK). Gràcies a la seva aplicació, les complicacions que anteriorment podien sorgir amb els instruments de tall mecànics, com el microqueratom, han pràcticament desaparegut. Els penjolls així obtinguts són d'un gruix molt precís, la qual cosa permet augmentar el gruix de la còrnia residual que s'obté després d'aplicar el làser de excimer, incrementant l'estabilitat i seguretat del procediment. Així mateix, permet realitzar incisions verticals arquejades relaxants per a la correcció de astigmatismes elevats, realitzar túnels circulars per a la implantació d'anells en el tractament de malalties com el queratocon, tot això amb una altíssima precisió i en un temps inferior a mig minut.

En els últims cinc anys, s'ha desenvolupat la seva ocupació en la cirurgia de la cataracta. Mitjançant el làser de femtosegons podem realitzar prèviament a la cirurgia tots els talls necessaris per extreure la cataracta i implantar la lent intraocular. Es realitzen les incisions corneals, un tall circular a la càpsula anterior del cristal·lí i es talla aquest en petits fragments que facilitaran la posterior aspiració pel cirurgià. Amb aquest làser s'aconsegueix incrementar la seguretat i la precisió en la moderna cirurgia de la cataracta.

Newsletter