Notícies

El tractament de l'estrabisme

05/02/2020

El tractament de l'estrabisme inclou diferents opcions terapèutiques que han de ser considerades de forma personalitzada per l'oftalmòleg especialista.

En primer lloc hem de corregir l'error refractiu, si n'hi ha, amb ulleres o lents de contacte. En alguns casos, la correcció òptica per si sola pot compensar la desviació. En segon lloc, si es desenvolupa ambliopia (ull gandul) a l'ull desviat, haurem de recuperar la visió d'aquest ull. Per a això la mesura més efectiva és l'oclusió de l'ull sa mitjançant un pegat. Un cop corregits el defecte òptic i l'ambliopia, si persisteix la desviació, es procedirà a tractament quirúrgic.

Cirurgia de l'estrabisme

La cirurgia de l'estrabisme es realitza sobre els músculs extraoculars, que són els encarregats dels moviments del globus ocular. Durant la cirurgia, l'oftalmòleg realitzarà una petita incisió en el teixit que cobreix la part anterior de l'ull (conjuntiva i tenon) per accedir als músculs. Depenent del sentit de la desviació, aquests músculs seran reforçats (escurçant la seva longitud) o debilitats (modificant la seva inserció) per obtenir el màxim alineament ocular. Pot ser necessari realitzar cirurgia en un o ambdós ulls i en un o diversos temps quirúrgics. Un 20-30% dels casos pot requerir més d'una intervenció al llarg de la vida.

En el cas dels nens, per la seva curta edat, la intervenció es realitzarà sota anestèsia general, mentre que en els adults és possible utilitzar anestèsia local. En tots dos casos, la cirurgia és ambulatòria, de manera que el mateix dia de la intervenció el pacient podrà tornar a casa. L'objectiu de la cirurgia d'estrabisme no només inclou millorar el paral·lelisme ocular i el grau de cooperació binocular, sinó també eliminar o reduir la diplopia (visió doble), corregir postures anòmales del cap (torticoli), disminuir la fatiga visual i millorar el aspecte cosmètic i qualitat de vida del pacient.

La cirurgia de l'estrabisme es realitza sobre els músculs extraoculars, que són els encarregats dels moviments del globus ocular.

Altres opcions terapèutiques

A més de la cirurgia ha altres opcions terapèutiques, com la rehabilitació visual, els prismes i la toxina botulínica. La injecció de toxina botulínica constitueix una alternativa en determinats casos, com les paràlisis oculomotores; els exercicis d’ortòptica poden ser útils com a complement a la cirurgia i en casos seleccionats com les fòries i l'estrabisme divergent intermitent; i els prismes estarien indicats en estrabismes de petita magnitud que provoquen diplopia.

Dra. Idoia Rodríguez Maiztegui

Newsletter