24/01/2024

Trajectòria brillant: Entrevista exclusiva amb un destacat exalumne d'Institut Barraquer.

Amb una destacada carrera en oftalmologia, l'ex alumne Dr. Francesc Duch Mestres ha deixat una marca indeleble en el camp. Després d'obtenir la seva Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, es va especialitzar en oftalmologia com a resident en el Centre d'Oftalmologia Barraquer. El Dr. Duch Mestres ha centrat la seva carrera en l'oftalmologia, on acumula més de 25 anys d'experiència com destacat oftalmòleg amb especial atenció a la cirurgia del segment anterior (còrnia i cataracta) i la cirurgia refractiva.

Què li va motivar a triar el Centre d'Oftalmologia Barraquer per a realitzar la seva especialitat MIR en Oftalmologia?

Molts motius van influir en la meva elecció. Destaco l'oportunitat de formar-me al costat del Professor Joaquín Barraquer, una figura indiscutible en l'oftalmologia. Ser part d'un centre de referència internacional i treballar amb destacats cirurgians oftalmològics va ser determinant.

Com descriuria l'atmosfera d'aprenentatge i la qualitat de la formació en Institut Barraquer durant aquest període?

L'atmosfera va ser incomparable. Coincidir amb especialistes nacionals i internacionals va crear un ambient excepcional de comaraderia, professionalitat i aprenentatge. La formació va ser rigorosa i exigent, amb opcions úniques com la biblioteca i el departament de fotografia, proporcionant una base sòlida per al meu desenvolupament professional.

Parlant de la interacció amb el professorat i experts durant la seva formació, com va influir aquest contacte directe en la seva comprensió i aplicació dels coneixements oftalmològics?

El contacte directe va ser fonamental. Conviure estretament amb professors va crear una relació de confiança. Aquesta interacció no sols em va facilitar la comprensió dels coneixements oftalmològics, sinó que també va influir en una aplicació pràctica amb rigor i sentit comú.

Donada la seva experiència com a Cap de Residents en el Centre d'Oftalmologia Barraquer, quin considera que va ser la contribució més significativa que va fer durant aquest període?

Ocupar el càrrec de Cap de Residents va ser un reconeixement especial. La meva contribució es va centrar en la dedicació a sessions clíniques i la participació en congressos. L'ambient positiu del centre va facilitar la tasca i va contribuir al desenvolupament d'un equip cohesionat.

Quina creu que és la importància de la formació en el camp de l'oftalmologia?

La formació en oftalmologia és fonamental i constitueix l'etapa més crucial en qualsevol àrea professional. És la base essencial i la millor inversió per al futur, requerint dedicació de temps, esforç i treball. El COB i els seus professors són exemples de valors immutables i eterns en l'activitat humana.

Quines són les lliçons més valuoses que ha portat amb si del seu temps en el Centre d'Oftalmologia i Institut Barraquer, i de quina manera han influït en la seva carrera professional posterior?

Les lliçons més valuoses inclouen la formació en un ambient de rigor, responsabilitat i treball. El bon humor i l'enfocament tècnic i humà han deixat una marca duradora en la meva carrera.

Quin consell li donaria a algú que estigui pensant formar-se en Institut Barraquer?

Aconsellaria lliurar-se per complet a la formació. Instaria a aprofitar totes les facilitats, participar activament en activitats i preparar-se a fons per a obtenir una experiència integral i enriquidora.

Finalment, com descriuria la influència contínua de l'Institut Barraquer en el seu enfocament clínic i el seu compromís amb l'excel·lència en l'oftalmologia al llarg dels anys?

El compromís amb l'excel·lència ha influït en el meu enfocament tècnic i humà en l'oftalmologia. Aquest compromís perdura i ha deixat una empremta en la meva pràctica clínica, reforçant el meu compromís amb la qualitat en l'atenció oftalmològica.

Aquest testimoniatge reflecteix el llegat i compromís de l'Institut Barraquer amb la formació d'excel·lència en oftalmologia, deixant una petjada inesborrable en la carrera dels qui han passat per les seves aules i quiròfans. Uneix-te a nosaltres en aquest viatge de descobriment i avanç en l'oftalmologia, on el coneixement, la pràctica i la visió del futur convergeixen en un sol lloc: Institut Barraquer.

Newsletter