08/05/2017

El Centre d'Oftalmologia Barraquer ha iniciat la implantació de tècniques microinvasives per al tractament quirúrgic del glaucoma com l'implant Xen, amb excel·lents resultats.

Estem assistint a una nova era quirúrgica en relació a les anomenades tècniques MIGS o microinvasives, el comú denominador és el fer una menor manipulació dels teixits oculars, acompanyat de la màxima seguretat i eficàcia esperada. Són tècniques menys invasives que comporten menys riscos, i al seu torn comporten un postoperatori amb menys molèsties per al pacient al poder prescindir de sutures.

El glaucoma es defineix com una malaltia del nervi òptic, on el dany generat resulta ser irreversible. En són diverses les causes i el factor de risc més important és la pressió intraocular elevada. Aquesta, al seu torn, ve determinada per l'equilibri entre la velocitat de producció de l'humor aquós (el líquid intraocular responsable de nodrir la còrnia i el cristal·lí), i per la resistència i dificultat en el seu drenatge.

El Xen és un implant de 46 micres de diàmetre i 6 mil·límetres de longitud, elaborat amb material de col·lagen biocompatible, que en contacte amb les estructures oculars, adopta una consistència tova, afavorint l'anomenada filtració de l'humor aquós, per aconseguir que es restitueixi el equilibri entre entrada i sortida de l'humor aquós i així es regularitzi la pressió intraocular. S'utilitza un injector per facilitar la seva implantació, la qual pot realitzar-se de forma aïllada, o bé combinada amb un procediment quirúrgic d'extracció de cataracta.

El posicionament dins de l'escala terapèutica en aquest moment és molt concreta, i abasta glaucomes d'angle obert, en un estadi de dany glaucomatós d'incipient a moderat, i poden ser una alternativa a alguns tractaments mèdics i làser. En glaucomes en fase avançada la cirurgia filtrant (trabeculectomia, esclerectomia profunda no perforant) i els dispositius valvulars de drenatge (Ahmed o Baerveldt, com els més representatius) segueixen sent les tècniques d'elecció.

Poder ampliar el ventall de possibilitats quirúrgiques fa que assistim a una medicina més personalitzada. La tècnica microinvasiva amb l'implant Xen és molt prometedora per al control quirúrgic del glaucoma. El control de la malaltia glaucomatosa acompanyat d'una millor qualitat de vida dels nostres pacients, és el nostre principal objectiu.

Dra. Maria Isabel Canut

Oftalmòloga

Newsletter