23/05/2016

El sentit de la visió és el sentit amb el qual ens relacionem, valorem distàncies, interpretem els colors i ens comuniquem en molts sentits amb l'exterior. Per a la nostra espècie té un gran valor emocional. L'ull és una prolongació del cervell. La llum arriba als fotoreceptores de la retina que s'uneixen a les cèl·lules bipolars, les bipolars a les ganglionars i d'aquí passa al cervell pel nervi òptic (Fig. 1).

La ceguera occipital, ceguera cortical

Quan el senyal arriba al còrtex cerebral en el lòbul occipital, es crea la imatge (Fig. 2 i 3).

La ceguera occipital, ceguera cortical

La ceguesa cortical es deu a una lesió a les àrees visuals primàries del lòbul occipital del cervell, sense alteració dels òrgans visuals (ulls i nervi òptic). Les persones que la pateixen poden percebre la llum i el moviment d'objectes, per la qual cosa rares vegades xoquen i donen la sensació d'una falsa ceguesa. És necessari diferenciar-la de la síndrome de Münchhausen o ceguesa simulada.

La ceguesa cortical és una patologia bilateral. Les causes més freqüents són els accidents cerebrovasculars (ictus), traumatismes cerebrals (degut principalment a accidents de trànsit o laborals) amb hemorràgia cerebral associada i deterioració del lòbul occipital, i les infeccions com a meningitis o encefalitis. Es manifesta amb pèrdua sobtada de la visió, al·lucinacions visuals, agnòsia visual (el pacient pugues no ser conscient que no veu res), no se sent dolor, els ulls no es posen vermells i les pupil·les continuen sent reactives a la llum.

La ceguesa cortical o discapacitat visual neurològica en nens pot presentar-se des del naixement i en qualsevol cas requereix cures especials. Entre les seves causes es troba la falta d'oxigen abans, durant o després del naixement; una infecció intrauterina o perinatal de les membranes que protegeixen el cervell (meningitis), o a causa d'una lesió ocasionada per un traumatisme. L'avaluació de la discapacitat visual neurològica no es pot efectuar fins als quatre mesos d'edat, ja que abans d'aquest temps no s'ha completat el desenvolupament del sentit de la vista en el nen, qui en néixer només percep formes o colors i es guia, més aviat, pel tacte, l'olfacte i l'oïda.

La ceguesa cortical transitòria és una complicació infreqüent de les exploracions amb contrast. La seva etiologia sembla estar relacionada amb la toxicitat directa del contrast acumulat a les zones més baixes, facilitat pel pas a través de les artèries vertebrals durant la cateterització de l'artèria mamària. La seva resolució sol ser completa en el curs de diversos dies i no contraindica noves exploracions amb contrast.

La ceguesa cortical no té tractament però és essencial tractar qualsevol malaltia neurològica que sigui la causant o estigui associada. En edat pediàtrica és important iniciar tractament precoç per estimular el desenvolupament visual.

Dr. Santos Muiños

Newsletter