24/07/2017

La família Barraquer ha decidit diversificar la seva política de Responsabilitat Social Corporativa en dues branques: la Dra. Elena Barraquer, sota la nova Fundació Elena Barraquer, centrarà la seva activitat en la cooperació internacional, i la ja existent Fundació Barraquer seguirà treballant de la mà del Centre d'Oftalmologia Barraquer mitjançant la promoció de projectes locals enfocats a persones sense recursos, donant suport a la investigació de nous tractaments i realitzant puntualment expedicions humanitàries

Sobre la Fundació Barraquer

L'any 2003 el Professor Joaquim Barraquer, conjuntament amb el seu fills els doctors Elena i Rafael Barraquer, van decidir fer un pas endavant en la seva vocació assistencial cap als més desfavorits i van instituir la Fundació Barraquer, amb la finalitat de proporcionar tractaments oftalmològics a les poblacions en zones deprimides del món. Aquest mateix any el Professor Joaquim Barraquer va vendre el seu Mercedes 540K regal del Rei Faruk al seu pare el Professor Ignacio Barraquer, del qual només es coneixien tres unitats al món. Els fons obtinguts d'aquesta venda van constituir el capital inicial del que avui dia coneixem com a Fundació Barraquer.

En l'últim any la Fundació Barraquer ha realitzat 6 expedicions, operat de cataractes a més de 1300 pacients, visitat més de 4500 pacients i lliurat més de 2000 ulleres.

Pel que fa a pacients locals, en el que portem d'any s'han realitzat al voltant de 60 visites a pacients sense recursos tant de còrnia, de retina, com de glaucoma, i s'han fet 15 intervencions que per la seva tipologia, situació del pacient o urgència , no podien esperar a realitzar-se per la Seguretat Social.

Sobre el nou impuls a l'acció local

Fundació Barraquer, amb la diversificació de la seva activitat, ha decidit centrar-se en l'activitat local, per poder donar cabuda a més pacients sense o amb escassos recursos, tant realitzant visites i intervencions a la clínica Barraquer, com organitzant jornades de revisions oftalmològiques a centres que els acullin. També pretén donar un major impuls a la recerca en el camp de l'oftalmologia i a la formació de professionals de zones desfavorides.

Newsletter