06/10/2015

La Pressió intraocular (PIO), també anomenada col·loquialment “Tensió intraocular” es refereix al rang de pressió mesurable a l'interior del globus ocular.

La PIO segueix un ritme circadiari que depèn del ritme somio-vigília. El seu màxim es situa, aproximadament, entre les 8 i les 11 del matí, i el mínim entre la 12 i les 2 de la nit. La variació durant el dia pot ser de fins a 3-5 *mmHg. En adults sans els valors normals de la PIO es situen entre 10 i 21 *mmHg i solen augmentar amb l'edat.

Existeixen diverses formes de mesurar la pressió a l'interior de l'ull, realitzant-se mitjançant tonometria. La tonometria està basada en la relació entre la PIO i la força necessària per deformar la forma natural de la còrnia. La mesura per aplanament mitjançant el tonòmetre de Goldmann suposa el mètode més fiable i freqüentment utilitzat pels oftalmòlegs en la seva consulta ordinària. Per a això es necessita anestesiar tòpicament la còrnia, i aplicar fluoresceïna sobre ella.

Existeixen altres mètodes com:

  • Tonometria per aire
  • Tonometria de Contorn Dinàmic de Pascal
  • Analitzador de la resposta ocular (ORA)
  • Uns altres.

No podem oblidar que hi ha factors que poden afectar a la mesura de la PIO com l'estat de la còrnia, el seu gruix cornial, el radi de curvatura o el grau d'hidratació de la mateixa, poden influenciar el mesurament.

A més, portar peces de coll estret, corbates excessivament atapeïdes, respiració entretallada, estrènyer les parpelles o maniobres de Valsava poden augmentar erròniament els rangs de pressió.

Una PIO alta de manera constant pot danyar el nervi òptic i produir Glaucoma. Per això, és important realitzar revisions anuals en aquells pacients amb factors de risc de desenvolupar-ho.

En pacients amb sospita de PIO alta es poden realitzar mesuraments durant un dia sencer, la qual cosa es coneix com a “corba” de Pressió intraocular.

Newsletter